Викладачі кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Печать
Автор: Елена Король   
04.04.2011 13:32
DSC 0278 1
Kozlova
Козлова Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Основні фахові курси: моделювання в системі управління освітою, теорія організації, менеджмент організації, методологія та організація наукового дослідження та її роль в діяльності менеджера, методологія та логіка наукових досліджень, моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця, системний підхід у вищій освіті.

Коло наукових інтересів: Менеджмент в освіті, методологічні засади управління навчальним закладом, інноваційний менеджмент навчального закладу, інноваційна культура викладача та студента. 

Склад кафедри

Pshenichna Пшенична Любов Василівна - кандидат наук з державного управління, перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.

Основні фахові курси: корпоративне управління; теорія і практика бізнес планування; керівник навчального закладу; управління фінансово-економічною діяльністю.

Коло наукових інтересів: менеджмент в освіті; керівник навчального закладу; адміністративний менеджмент; вища освіта; професійна підготовка викладача.

 Lazarev

Лазарєв Микола Остапович - кандидат педагогічних наук з теорії та історії педагогіки, професор.

Основні фахові курси: педагогічний контроль в системі освіти; аудит і оцінювання управлінської діяльності; трансфер технологій; освітні технології.

Коло наукових інтересів: творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті, методи і механізми в евристичному навчанні.

Skorobagatska Скоробагатська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: педагогічна психологія;  психологічні проблеми виховання;  психологія управління.

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічна терапія, психологія сім’ї, психологія материнства, психологічна екологія особистості, психологічна компетентність.

Risina Рисіна Марія Юхимівна – доцент.

Основні фахові курси: історія педагогіки, порівняльна педагогіка.

Коло наукових інтересів: історія педагогічної думки, принципи виховання сиудентської молоді, порівняльна педагогіка країн світу.

Kozlov Козлов Дмитро Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: трансфер технологій;  освітні технології; теорія організації; інноваційний менеджмент в освіті 

Коло наукових інтересів: управлінська компетентність майбутнього викладача, вища школа, освітні технології, інновації в освіті, інноваційна культура.

Korg Корж-Усенко Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: правове забезпечення професійної діяльності; андрагогіка в системі педагогічних наук; моделювання діяльності фахівця

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, педагогіка вищої школи, етнопедагогіка, педагогічне краєзнавство.

Givodor Живодьор Володимир Федорович – начальник відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послух, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Основні фахові курси: управління інформаційними зв`язками;  техніка управлінської діяльності; управління змістом робіт; кадровий менеджмент

 Коло наукових інтересів: управлінська діяльність, управління інформаційними звязками, маркетинг в освіті, вища школа.

dovgopolova1

Довгополова Ганна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: іноземна мова за професійним спрямуванням; педагогіка.

Коло наукових інтересів: культура американської школи в контексті реформи середньої освіти, вища школа, порівняльна педагогіка англомовних країн.

 denegnikov  

Дєнєжніков Сергій Сергійович начальник відділу міжнародних зв’язків, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 

Основні фахові курси: філософія освіти, соціологія організації та управління, філософські основи менеджменту

Коло наукових інтересів:  трансгуманізм, постгуманізм, філософські проблеми хай-тек технологій та інноваційної освіти, методологія форсайту

 

maksimenko1 Максименко Тетяна Михайлівна – старший викладач.

Основні фахові курси: технології комп’ютерних мереж в управлінні організацією, теорія і практика вищої професійної освіти в Україні, інформаційні технології в освіті, екологічна та соціальна безпека діяльності, загальна педагогіка.

Коло наукових інтересів: методика соціально-виховної роботи, сучасні інформаційні технології в освіті, творча самореалізація особистості, педагогічні проблеми вищої школи.  

   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обновлено 17.10.2019 10:21