ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА Печать
Автор: Administrator   
28.03.2011 13:32

Національно-патріотичне виховання

Вища школа є могутнім фактором виховання громадян своєї країни. Одним із основних завдань вищої школи є формування світогляду кожної молодої людини, виховання свідомого й активного члена суспільства, обізнаного з процесами, що відбуваються в країні та за її межами, громадянина із високими патріотичними почуттями, готового до трудового й героїчного подвигу в ім’я України. Формування в студентів історичної пам’яті, національної свідомості і самосвідомості, національної гідності, глибоких патріотичних почуттів, поглядів здійснювалось через проведення виховних заходів.

 

kruti2          sobornist          sobornist1

 

Профорієнтаційна робота

З метою покращення іміджу Навчально-наукового інституту педагогіки і психології та удосконалення профорієнтаційної роботи здійснювалось керівництво організацією профорієнтаційних заходів в освітніх закладах міста та області стосовно діяльності Навчально-наукового інституту педагогіки і психології:

Правове та превентивне виховання

Необхідність широкого і всебічного правового виховання студентів зумовлена зростанням творчої, організаційної, координаційної ролі права в економічному, політичному та соціальному розвитку суспільства. Здатність людини розуміти норми моралі і законів та відповідним чином поводитись не є природженою. Це формується під впливом соціальних виховних заходів, внаслідок спілкування з іншими людьми, у ході участі в різних видах діяльності.

Моральне виховання

З метою формування національної самосвідомості, патріотизму та прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції (254к/96-ВР), законів України, державних символів України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; формування політичної та правової культури особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху, що складається передусім із свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою в Інституті педагогіки і психології проводяться тематичні заходи.

zahodi den invalidnosti      akciy zrobimo bilshe         geriatrichniy pansionat

    До міжнародного дня                                                                Відвідування геріатричного пансіонату 

     людей з інвалідністю

Художньо-естетичне виховання

Здатність особистості до повноцінного сприймання, правильного розуміння прекрасного у мистецтві і дійсності, прагнення й уміння будувати своє життя

 

Екологічне і трудове виховання

Завдання екологічного виховання полягає у формуванні екологічних знань, вихованні любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, формуванні вміння і навичок діяльності в природі. Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи – середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності.

Завдання трудового виховання полягає у формуванні стійких переконань, що праця є життєвою необхідністю. З цією метою було проведено наступні заходи:

Фізичне виховання та формування здорового способу життя

З метою виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу життя; формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; фізичного, духовного та психічного загартування; формування потреби у безпечній поведінці, протидії та запобігання негативним звичкам, профілактики захворювань; створення умов для активного відпочинку студентів в Інституті педагогіки і психології.

Культурно-масові заходи

Одним з аспектів всебічного гармонійного розвитку особистості є формування художньо-естетичних навичок, поглядів; розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. З метою формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси у всіх сферах життєдіяльності людини, в навчально-науковому Інституті педагогіки і психології було проведено ряд виховних заходів та прийнято участь у загально університетських заходах:

     vipusk magistriv      sv mikolay      

             Випуск магістрів 2019

Обновлено 16.02.2019 23:10