Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Відкрите заняття PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
04.10.2018 07:40

Відкрите заняття – це форма педагогічного контролю, метою якого є визначення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача для подальшого удосконалення викладацької діяльності та підвищення рівня навчальних досягнень курсантів (слухачів).

Відкрите заняття виконує такі функції:

  • інформаційну: з одного боку, встановлюється рівень професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого, – рівень підготовки студентів;
  • діагностичну: виявляє провідні методи і прийоми, що застосовуються викладачем, їх відповідність цілям заняття, врахування специфіки аудиторії; встановлює причини певних похибок у знаннях слухачів;
  • мотивуючу: стимулює подальше удосконалення професіоналізму викладача і навчальної діяльності студентів;
  • прогнозуючу: дозволяє аналізувати і поширювати передовий досвід, окреслювати шляхи зростання педагогічної майстерності викладача;
  • навчальну: молоді викладачі навчаються педагогічної майстерності у більш досвідчених.

Відповідно до поставленої мети відкриті заняття проводяться за такими видами:

  • пробне – відкрите заняття, що проводиться претендентом на посаду викладача для підтвердження своєї професійної придатності;
  • поточне - відкрите заняття, яке проводиться викладачем кафедри відповідно до графіку раз на семестр;
  • показове – відкрите заняття, яке проводиться з метою демонстрації передових методик викладання, використання новітніх освітніх технологій, як своєрідна школа передового досвіду;
  • конкурсне - відкрите заняття, що проводиться викладачем кафедри, який претендує на присвоєння звання професора чи доцента або проходить конкурс на заміщення більш високої посади порівняно із займаною. Особливістю конкурсних відкритих занять є те, що на них присутні не тільки члени кафедри, але й інші компетентні особи. Так, процедура присвоєння звання професора чи доцента передбачає призначення Вченою радою академії комісії, члени якої потім звітуються про рівень професійної компетенції та методичної підготовленості претендента на звання і дають рекомендації щодо прийняття Вченою радою рішення.