Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Наукові збірники кафедри педагогіки PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
29.04.2011 08:40
Кафедрою видається науковий журнал “ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ : ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”, затверджений Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 1999 рік, № 4), який виходить чотири рази на рік.

Редакційна колегія:

А. А. Сбруєва – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор) (Україна);

М. А. Бойченко – кандидат педагогічних наук, доцент (заступник головного редактора) (Україна);

О. Є. Антонова – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Дж. Бішоп – доктор філософії, професор (США) (J. Bishop – PhD, professor (USA));

В.С. Бугрій – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

К. Бялобжеська – доктор гуманітарних наук (Польща) (K. Białobrzeska – dr. nauk humanistycznych (Polska));

Б. В. Год – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

О. В. Єременко – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Е. Кантович – доктор хабілітований, професор (Польща) (E. Kantovych – dr. hab., prof. (Polska);

Ц. Курковський – доктор гуманітарних наук (Польща) (C. Kurkowski – dr. nauk humanistycznych (Polska));

О. В. Лобова – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

О. В. Михайличенко – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Г. Ю. Ніколаї – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

О. І. Огієнко – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

В. І. Стативка – доктор педагогічних наук, професор (Китайська Народна Республіка);

В. О. Цикін – доктор філософських наук, професор (Україна);

Н. Н. Чайченко – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

О. С. Чашечникова – доктор педагогічних наук, професор (Україна);

М. Яворська-Вітковська – доктор хабілітований, професор (Польща) (M. Jaworska-Witkowska – dr. hab., prof. (Polska));

М. О. Лазарєв – кандидат педагогічних наук, професор (Україна);

О. Г. Козлова – кандидат педагогічних наук, професор (Україна);

О. М. Полякова – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна);

І. А. Чистякова – кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна)

Завантажити інформаційний лист

***

Кафедрою започатковане видання збірника наукових праць молодих учених “НАУКОВІ ПОШУКИ” який виходить два рази на рік.

Редакційна колегія: 

Сбруєва А. А., д. пед.н., проф.; (голов. ред.); Огієнко О. І., д. пед.н., проф; Осьмук Н. Г., к. пед.н., доц.; Кривонос О. Б., к. пед.н., доц.; Коваленко Н. В., к. пед.н., доц.;  Корж-Усенко Л. В., к. пед.н., доц.; Чернякова Ж. Ю., к. пед.н., доц.;  Проценко І. І., к. пед.н., доц.; Бикова М. М., к. пед.н., доц.; Бойченко М. А., к. пед.н., доц.; Будянський Д. В., к. пед.н., доц.;  Мартиненко Д. В., к. пед.н., доц.; Сбруєв М. Г., к. пед.н., доц.; Чистякова І. А. к. пед.н., доц. (відп. секр.); Шоломій Л. О., технічний секретар.

Збірник містить наукові праці молодих учених, у яких подано теоретичні та практичні результати наукових розвідок магістрантів, аспірантів та викладачів Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Завантажити інформаційний лист
Обновлено 14.09.2018 07:36