Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Наші партнери PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
29.04.2011 07:35
Кафедрою педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка укладено договір про співробітництво з лабораторіями Інституту педагогіки АПН України, зокрема з лабораторією порівняльної педагогіки, лабораторією історії педагогіки.
Кафедра співпрацює з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих, а саме з відділом порівняльної професійної педагогіки. У 2007 році викладачі кафедри педагогіки брали участь у проведенні спільних конференцій з співробітниками лабораторій Інституту педагогіки АПН України; викладачі кафедри педагогіки здійснювали рецензування авторефератів дисертацій аспірантів, а також та монографій докторантів вищеназваних лабораторій. Крім того здійснювалась співпраця у керівництві над написанням магістерських та дипломних робіт студентів та магістрантів СумДПУ ім. А.С. Макаренка (науковий керівник к.п.н., доц.. Огієнко О.І.); спільно з працівниками лабораторій Інституту педагогіки АПН України проводилась робота по розробці наукової проблематики кафедри. стосунки з Українською Асоціацією організаційної психології та психології праці, Комітетом з етики та гуманітарної експертизи.

Постійними партнерами кафедри педагогіки є:


1. Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2. Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради

3. Благодійна організація «Вибір», Всеукраїнська мережа ЛЖВ

4. Управління у справах молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.

5. Сумська молодіжна громадська організація «Твоя перемога»

6. Сумське міське громадсько-молодіжне об’єднання «Соціальна організація студентів».

7. Регіональна непідприємницька громадська організація «центр Соціального партнерства».
 
 
 

Країна партнер

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Італія

Італійська Асоціація ім. А. С. Макаренка, Університет м. Пізи

Спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ ст.

Угода про співробітництво у стадії укладання

Участь члена асоціації Еміліано Меттіні у конференції, присвяченій 125 річчю А.С. Макаренка

М. Суми, березень 2013 р.

Публікація статті Е. Меттіні у матеріалах конференції

Польща

Музична академія ім. К. Шимановського,

м. Катовіце

Розвиток підготовки фахівців у сфері хореографії та ритміки в Польщі

Угода про співробітництво від 25 квітня 2013 р.

Участь аспіранток кафедри Т.Повалій та Н. Філіпенко у науково-практичному семінарі з ритміки

Березень 2013 р.

Використання матеріалів семінару у дисертаційних дослідженнях аспірантів кафедри

Польща

Сілезький університет

м. Катовіце

Розвиток вищої освіти в контексті Болонського процесу

Угода про співробітництво у стадії укладання

Лист про наміри співробітництва

Березень 2013 р.

Участь проф. Сбруєвої А.А., у міжнародному українсько-польському семінарі, організованому в Інституті педагогіки і психології Сілезького університету.

Використання матеріалів бібліотеки Сілезького університету в дисертаційних роботах аспіранток Повалій Н., Долгової Н.

Польща

Університет технологічно-гуманістичний імені Кароля Пуласького м. Радом

Тенденції розвитку викладання фізичної культури і спорту в університетах Польщі

Угода про співробітництво від   2013 р.

Проведення дослідження (інтервʼювання, включене спостереження, аналіз документації) з проблем викладання фізичної культури і спорту в університеті м. Радом аспіранткою кафедри Долговою Н.А.

Польща

Університет Марії-Кюрі-Склодовської м. Люблін

Тенденції розвитку викладання фізичної культури і спорту в університетах Польщі

Угода про співробітництво

2012 р.

Проведення дослідження (інтервʼювання, включене спостереження, аналіз документації) з проблем викладання фізичної культури і спорту в університеті м. Радом аспіранткою кафедри Долговою Н.А.

Польща

Університет Марії-Кюрі-Склодовської м. Люблін

Зміцнення міжкультурних зв’язків між Україною та Польщею

Угода про співробітництво

2012 р.

Навчання на курсі «Студіум методики викладання польської мови для вчителів польських шкіл» (в рамках програми підтримки поляків зі Сходу) аспірантами кафедри Долговою Н. А. та

Донченко В. М.

Польща

Педагогічний коледж м. Битом

Особливості професійної освіти вчителів музики в Польщі

Угода про співробітництво від   2013 р.

Проведення дослідження (інтервʼювання, включене спостереження, аналіз документації) з проблем викладання музики у педагогічних коледжах Польщі

Аспіранткою Філіппенко Н.А.

Польща

Університет ім.Адама Міцкевича, педагогічний факультет

Організаційно-педагогічні засади фандрейзингової діяльності в університетах США

Проект «Eminence», що фінансується ЄК в рамках програми «ErasmusMundus»

Стажування аспірантки Красулі А.В. з 15 жовтня 2013 по 15 червня 2014 рр.

Обновлено 06.10.2015 17:16