Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Практика PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
29.04.2011 07:35
Педагогічні практики здійснюються з урахуванням основних видів професійної діяльності, до яких повинен бути підготовлений фахівець з певної спеціальності. Програми педагогічних практик розроблені кафедрою педагогіки на основі навчального плану спеціальності і затверджені ректором СумДПУ ім. А.С. Макаренка.
 

Теоретичні та методичні основи організації проведення педагогічної практики викладені в навчальному посібнику:

НАСКРІЗНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА: навч.-метод. посіб. / [за ред. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 324 с.

 

Місця проведення практик узгоджуються кафедрою, університетом та Сумським обласним управлінням освіти, міськими та районними відділами освіти і затверджуються наказом по університету.
Перед проходженням усіх різновидів практик відбуваються настановчі конференції, на яких студенти – практиканти ознайомлюються з порядком проведення практики, її програмою, отримують індивідуальні завдання, пов'язані з науково-дослідною роботою. Виконання цих завдань дозволяє поєднати теоретичні знання студента з практикою роботи педагога. Практика закінчується письмовим звітом студента, поданням ним необхідної документації, після чого студент отримує диференційований залік. На науково-практичній конференції, що проводиться кафедрою, узагальнюється здобутий студентами під час практик професійний досвід.
 
 
Обновлено 11.09.2017 08:05