Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Аспірантура і магістратура PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
29.04.2011 07:33

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців за напрямами:

011 – Освітні, педагогічні науки

13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

011 –  Науки про освіту

015 – Професійна освіта

Загальна кількість – 27 аспірантів

  

Наукові керівники: 

д.п.н., професор Сбруєва А. А.,

к.п.н., доцент Осьмук Н.Г.

к.п.н., доцент Бойченко М. А.


Діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки» - 13.00.01.

Спеціалізована вчена рада Д 55.053.01

створена згідно з наказом № 820 від 11.07.2016 р.

 

Склад:

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Д 55.053.01

  

Голова ради:

1. Сбруєва Аліна Анатоліївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.01.

Заступники голови:

2. Семеног Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04;

3. Єременко Ольга Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання».

 

Вчений секретар:

4. Козлова Олена Григорівна, к.пед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.04.

Детальніше

Обновлено 12.09.2017 07:20