Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Дисципліни та програми кафедри психології PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
06.10.2017 08:40

1 півріччя

1 курс 

Основи самопізнання

Психологія спілкування

Психологія сім`ї

Психофізіологія

2 курс

Вікова психологія

Естетотерапія

Основи психосоматики

Педагогічна психологія

Історія психології

Дитяча та педагогічна психологія

 

3 курс

Психодіагностика

Основи клінічної психології

Основи патопсихології

Профорієнтація та профвідбір

Спеціальна психологія

Психодіагностика

 

4 курс

Основи психодіагностики

Використання прикладного програмного забезпечення в психології

Життєві кризи особистості

Психологічна експертиза

Психологічна служба в системі освіти

Психологія праці

Психологія стресу та ПТСР

Основи патопсихології

Психологія соціальної мобільності особистості

 

5 курс 

Філософські аспекти аналітичних технологій

Психологія організації

Психологія інформаційного впливу

Психологія освіти

Діяльність психолога в різних галузях

Політична психологія

Психологічна допомога в кризових ситуаціях

Психологія роботи з різними соціальними групами

Філософія психоаналізу

Психологія інформаційного впливу

Психологія освіти

6 курс

Психологія управління

Магістерський семінар

Основи клінічної патопсихології

Виробнича психологічна практика

Асистенська виробнича практика

1,2 півріччя

1 курс       

Загальна психологія

Вступ до спеціальності

Арт-терапія

Порівняльна психологія

Практикум з загальної психології

Психологія особистості

Вступ до спеціальності "Психологія"

2 курс

Математичні та експериментальні методи в психології

Соціальна психологія (з практикумом)

Психодіагностика

3 курс

Методика роботи практичного психолога

Психологія релігії

Основи психокорекції з практикумом (стн)

4 курс

Організаційна психологія

Юридична психологія

Реабілітаційна психологія

3,4 курси

Етнопсихологія

Основи психокорекції

5 курс

Профілактика і корекція відхилень у поведінці

Вікова психокорекція

Теорiя i технологiя проектування тренiнгiв рiзного типу

Психологія організації

Психологічний супровід персоналу

4,5,6 курси

Основи психологічного консультування

6 курс

Короткотривале кризове консультування

Методика викладання психології у ВНЗ

2 півріччя

1 курс

Диференційна психологія

2 курс

Психодіагностика

Основи психотерапії

Психологія спорту

Навчальна психологічна (ознайомлювальна) практика 

3 курс

Практикум з групової психокореції

Філософія практичної психології

 Філософські практики психології

Психологічна просвіта

Навчальна психологічна (ознайомлювальна) практика 

4 курс

Філософія психології

Сучасні теорії глибинної психології (психотерапія)

Основи сугестології

Психологія саморозвитку

Психодіагностична виробнича практика

Психокорекційна виробнича практика 

5 курс

Психологічний супровід персоналу

Психологія вищої школи

Сучасні технології практичної психології

Педагогіка і психологія вищої школи

Методика та організацiя наукових

 

Загальноуніверситетські дисципліни (1 курс)

Фізикоматематичний факультет

Психологія

Історичний факультет

Психологія

Факультет іноземної та слов’янської філології

Психологія

Психологія

Філософії

Психологія

 Природничо-географічний факультет

Психологія

 

 

Обновлено 28.12.2018 09:35