Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Викладачі кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
07.12.2010 07:11

zagalna

 

 Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

запрошує на навчання  на спеціальність 231 Соціальна робота ОР магістр!

 Інформація для майбутніх магстрантів:

 Дорожня карта (вибір дисциплін)

 Проект навчального плану

 Проект освітньо-професійної програми

 

 Polianychko1

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – кандидат педагогічних наук, доцент ПОЛЯНИЧКО Анжела Олександрівна. 

Освіта: У 1993 році закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені А.С.Макаренка та отримала кваліфікацію «вчителя української мови і літератури»; у 1999 році у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С.Макаренка, навчаючись за спеціальністю «Соціальна педагогіка, практична психологія», отримала другу вищу освіту і здобула кваліфікацію «Соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти». У Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка працює з 1999 року. 13 березня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 Київського університету імені Бориса Грінченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка). Доцент кафедри соціальної педагогіки з 2014 року.

Наукові інтереси завідувача кафедри пов’язані з дослідженням питань захисту сім’ї, дитинства та материнства; пошуком шляхів профілактики і подолання сімейного неблагополуччя та соціального сирітства в Україні; створенням сприятливих умов соціалізації дітей у загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

28.04.2015 року Рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні відповідно до паспорту спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка затверджено тему докторської дисертації Поляничко А.О. у такому формулюванні: «Теорія і практика розвитку соціальності чоловічої молоді в системі середньої освіти». Поляничко А.О. є членом Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти при ВНЗ.

Наукові публікації:

Наукові доробки Поляничко А.О. представлені 29 науковими і 5 науково-методичними працями, серед яких: «Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект)» (монографія), «Табірний збір» (навчально-методичний посібник),  «Технологія виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах» (методичний посібник), «Як боротися з насиллям в школі? (Проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти)» (навчально-методичний посібник), «Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація» (навчальний посібник з грифом МОНУ) тощо.

Поляничко А.О.  бере активну участь у міжнародних,  всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях; здійснює керівництво науковою роботою студентів.
panasuk

Доктор мистецтвознавства, доцент.

ПАНАСЮК  Валерій Юрійович

Освіта: У 1976–1980 рр. навчався на філологічному факультеті Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Російська мова і література» (здобув кваліфікацію вчителя російської мови і літератури).  У 2008 рр. захистив докторську дисертацію на тему «Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій» на здобуття ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури.

Науково-педагогічний стаж складає 26 років.

Наукові інтереси: теорія культури, сучасні мистецькі практики.

Наукові публікації: Є автором більше 200 наукових публікацій, серед яких: монографії  – 1, фахові публікації – понад 50, наукові статті і тези – понад 150.

Нагороди: знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1994 рік, посвідчення №5297);знак Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2009 рік, посвідчення №1183);грамота Національної академії педагогічних наук України (2017 рік).

 Рижанова Алла Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор.

РИЖАНОВА Алла Олександрівна

Освіта: Випускниця Харківської державної академії культури (1983 р.) за спеціальністю «Бібліотеко-ведення та бібліографія».

У 2005р. захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті» за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Науково-педагогічний стаж складає 28 років.

Наукові інтереси: розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті.

 Lucenko1

ЗАВІДУВАЧКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ЦЕНТРОМ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ –  кандидат філософських наук,  доцент ЛУЦЕНКО Олена Анатоліївна

Освіта: У 1984 році Луценко О.А. закінчила Харківський державний університет ім. Максима Горького за спеціальністю  «Історія» та здобула кваліфікацію «Історик, викладач історії». У 1997 році на базі Харківського Національного університету ім. М. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури. Тема дисертації: «Жіноче начало як культурологічний символ».

Науково-педагогічний стаж складає 22 роки.

Під керівництвом Луценко О.А. функціонує наукова школа, успішно захищено 3 кандидатські дисертації (Павлущенко Н.М. «Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку» (13.00.07 – теорія і методика виховання, 2011 р.), Приходько Г.В. «Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2014 р.), Гончаренко О.В. «Статеворольове виховання учнів у середніх навчальних закладів України (1940–1950 рр.)», (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2016 р.).

Наукові публікації: Є авторкою / співавторкою більше 70 наукових та методичних праць, серед яких провідними є: «Основи теорії гендеру» (навчальний посібник), «Ґендерна педагогіка» (хрестоматіянавчальних програм з проблем ґендерного розвитку), «Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація» (навчальний посібникдля соціальних педагогів і практичних психологів освітніх закладів), «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін» (навчально-методичний посібник), «Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми подолання» (навчально-методичний посібник) тощо.

Доцент Луценко О.А – лауреат Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з гендерної проблематики (2004 р.); має свідоцтва про впровадження гендерних курсів в СумДПУ імені А.С. Макаренка з 1998 р.;  переможець конкурсу на створення кафедр ґендерних студій в університетах України (Угода Про партнерство між Програмою Розвитку ООН в Україні та СумДПУ імені А.С. Макаренка від 28.06.2010 р.).

Нагороди: За високі показники у науковій і навчально-виховній роботі Луценко О.А. отримала звання «Відмінник освіти» (2009 р., Посвідчення
№ 85138), нагороджена  Грамотами МОН України (№ 309 від 3.05.2002 р.,
№ 837 від 27.09.2007 р.).  

th IMP END 2 big

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ПОЛЯКОВА Ольга Михайлівна

Освіта: У 1993 р. з відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка та отримала кваліфікацію «Учитель історії і правознавства. Методист з виховної роботи».

У 1999 р., набазі Харківського Національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Тема дисертації: «Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання педагогічних задач». У 2005 р. отримала атестат доцента кафедри соціальної і корекційної педагогіки.

Працює над докторським дослідженням «Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами театральної педагогіки».

Стаж роботи:загальний педагогічний стаж становить28 років, з них науково-педагогічного стажу у ВНЗ – 24 роки.

Наукові інтереси:соціальна робота і соціальна педагогіка, театральна педагогіка, гендерна педагогіка.

Доцент Полякова О.М. керує науковою школою за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка, у складі якої захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Шпиг Н.О. «Формування готовності соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях», 2013 р.; Пономаренко Л.І. «Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу», 2014 р.) та готуються до захисту чотири наукові дослідження.

Входить до складу Науково-дослідного центру гендерної освіти та Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ.

Наукові публікації: Є авторкою / співавторкою біля 50 друкованих праць наукового та навчально-методичного змісту, серед яких провідними є: «Педагогічні ситуації та задачі: аналіз і розв’язання» (навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ), «Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація» (навчальний посібникдля соціальних педагогів і практичних психологів освітніх закладів), «Технології профілактики домашнього насилля. Організація роботи з суб’єктом насильницьких дій» (навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб і керівників закладів соціально-педагогічного спрямування), «Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні» (навчальний посібник), «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін» (навчально-методичний посібник), «Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів» (монографія), «Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми подолання» (навчально-методичний посібник) тощо.

Нагороди: доцент Полякова О.М. неодноразово нагороджена за високі результати викладацької, наукової та організаційної діяльності, успішне керівництво студентською науковою роботою, дисертаційними дослідженнями, зокрема: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.); Почесною грамотою Сумської обласної ради (2007 р.); Почесною грамотою Управління освіти і науки Сумської ОДА (2006 р.); Почесними грамотами ректорату Сум ДПУ імені А. С. Макаренка  (2005, 2008, 2014, 2015 рр.).

 Ionova

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

ІОНОВА Ірина Миколаївна
Освіта: У 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Математика і фізика», здобула кваліфікацію «Учитель математики і фізики».

18.02.2015 року відбувся захист кандидатської дисертації Іонової І.М. у Спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тема дисертації: «Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання).

Коло наукових інтересів: соціально-педагогічний потенціал навчальної проектної діяльності старшокласників; менеджмент соціальної роботи. Іонова І.М. керує роботою з обдарованою студентською молоддю, яка навчається за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Загальний педагогічний стаж складає 18 років, 10 років з яких – в системі вищої освіти.

Наукові публікації: Є автором  понад 23 наукових публікацій.

 Prichodko

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

КИРИЛЮК  Ганна Василівна
Освіта: У 2006 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», здобула кваліфікацію «Соціальний педагог, вчитель історії».

У грудні 2014 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбувся захист кандидатської дисертації Приходько Г.В. на тему: «Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття» під керівництвом к.ф.н., доцента Луценко О.А. (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

Науково-педагогічний стаж складає 5 років.

Коло наукових інтересів: соціально-правовий захист дітей та молоді, історико-педагогічні дослідження сімейного виховання дітей з позиції гендерного підходу. Ганна Василівна є членом Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти при ВНЗ.

Наукові публікації: Автор понад 30 наукових праць.

 goncharenko

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.
ГОНЧАРЕНКО Олена Володимирівна

Освіта: У 1997 р. закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальностями «Українська мова і література та зарубіжна література» (здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури).

У березні 2016 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 55.053.01 СумДПУ імені А.С.Макаренка відбувся захист кандидатської дисертації Гончаренко О.В. на тему «Статеворольове виховання учнів у середніх навчальних закладів України (1940–1950-ті роки)» під керівництвом канд. філос. наук, доцента Луценко О.А. (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

Науково-педагогічний стаж складає 13 років.

 З 2001 р. Гончаренко О.В. входить до складу Науково-дослідницького центру гендерної освіти. Професійну підготовку з гендерних досліджень одержала у Сумському гендерному центрі та на 8-й Міжнародній літній школі з гендерних досліджень «Форос’2004».

Наукові інтереси: гендерні дослідження в педагогіці та історії педагогіки, гендерні аспекти соціальної роботи і соціокультурної діяльності.

 Наукові публікації: Є автором 47 наукових публікацій, серед яких: монографії (у співавторстві) – 1, навчально-методичні посібники (у співавторстві) – 4 (з них, 1 – з грифом МОН), фахові публікації – 8, наукові статті і тези – 34.

Нагороди: Почесна грамота ректорату СумДПУ імені А.С. Макаренка за вагомий особистий внесок у популяризацію педагогічної спадщини Антона Макаренка (2008 р.); Подяка ректорату СумДПУ імені А.С. Макаренка за успішний захист дисертації на здобуття кандидата педагогічних наук (2016 р.). 

 Ponomarenko

Кандидат педагогічних наук, старший викладач 

ПОНОМАРЕНКО Людмила Іванівна
Освіта: У 2007 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія» та отримала кваліфікацію «Соціальний педагог, практичний психолог в закладах освіти»; у 2008 році закінчила магістратуру Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» і здобула кваліфікацію «Викладач вищого навчального закладу».

У 2014 р. на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Науково-педагогічний стаж складає 6 років в системі вищої освіти.

Людмила Іванівна є науковим консультантом Сумської обласної громадської організації «Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно», активно займається проектною діяльністю (Проект «Родинний табір «Школа соціального оптимізму»» Сумської обласної громадської організація Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно» (керівник волонтерського загону); проект «Початок» СОС Дитячі Містечка Україна (тренер); Проект «Особливі потреби – особливий внесок у розбудову держави» Сумської обласної благодійної організації «Сатва» (тренер); Проект «Координація спільних дій між урядовими та громадськими організаціями для підвищення ефективності роботи з протидії торгівлі людьми у Сумській області» Сумської обласної благодійної організації «Сатва» (тренер); Проект «Соціалізація родин вимушених переселенців зі Східної України, АР Крим, які знаходяться в евакуації в Сумському регіоні» Сумської обласної громадської організація «Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно» (тренер); Проект у рамках Програми протидії торгівлі людьми «Захисти своє майбутнє» Громадської організації «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» (тренер)).

Наукові публікації: Є автором 25 наукових праць. 

 Klochko

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

КЛОЧКО Олексій Олександрович

Освіта: У 2005 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Історія», здобув кваліфікацію «Соціальний педагог, вчитель історії»; у 2006 році закінчив магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», отримав кваліфікацію «Викладач вищого навчального закладу». З 2010 р. по 2013 р – навчання в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

У січні 2016 року на засіданні відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбувся захист кандидатської дисертації КлочкаО.О. на тему «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 

Науково-педагогічний стаж складає 9 років.

Клочко О.О. активно займається проектною діяльністю (участь у Програмі «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»; «Організація та викладання спеціального курсу “Протидія торгівлі людьми”» тощо). 

Наукові публікації: автор більш, ніж 47 публікацій, серед яких: монографії – 1; навчальні посібники (у співавторстві) – 1; навчально-методичні посібники – 4 (3 – у співавторстві); методичні посібники – 2; фахові публікації – 8; наукові статті у закордонних виданнях – 5.

Нагороди: Почесна грамота ректорату СумДПУ імені А. С. Макаренка за плідну роботу з організації наукової діяльності, високу результативність у науково-методичній роботі (2009 р.); Диплом І ступеня переможця конкурсу наукових і науково-методичних робіт викладачів СумДПУ імені А.С. Макаренка у номінації «Одноосібні наукові монографії» (2015 р.); Подяка ректорату СумДПУ імені А. С. Макаренка за успішний захист дисертації на здобуття кандидата педагогічних наук (2016 р.).

 korina

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

КОРІННА Ганна Олексіївна  

Освіта: У 2006  році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Дошкільне виховання», здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки і психології».

25.11.2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка) під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Рогальської-Яблонської І. П.

Науково-педагогічний стаж складає 5 років.

У 2015 р. пройшла курси закордонного стажування у м. Добрич (Болгарія) за  програмою міжнародного професійного навчального курсу «European standards of management in the sphere of higher education» в International University College.

Наукові інтереси: проблеми статево-рольової соціалізації дітей та молоді, соціально-педагогічний супровід сім’ї, формування просоціальної поведінки дітей у різних умовах життєдіяльності.

Наукові публікації: автор більш, ніж 20 публікацій, серед яких: монографії – 1; навчально-методичні посібники – 2; фахові публікації – 16; наукові статті у закордонних виданнях – 2, в тому числі 1стаття у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази  WebofScience.

 Shtika

Кандидат педагогічних наук, викладач

ШПИГ Наталія Олександрівна

Освіта: У 2003 р. закінчила соціально-гуманітарний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальностями «Соціальна педагогіка. Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» (здобула кваліфікацію соціального педагога. Вчителя історії).

У березні 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» відбувся захист кандидатської дисертації Шпиг Н.О. «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях» під керівництвом канд. пед. наук, доцента Полякової О.М. (спеціальність – 13.00.01 – соціальна педагогіка).

Науково-педагогічний стаж складає 14 років.

З 2014 р. Шпиг Н.О є старшим науковим співробітником лабораторії громадянського і морального виховання ІПВ НАПН України (м. Київ).

Наукові інтереси: громадське об’єднання як важлива складова дієвих факторів соціалізації підростаючого покоління та сфера професійної самореалізації соціальних педагогів/працівників; тренінгові технології в сучасному навчально-виховному процесі.

Шпиг Н.О. розроблено та адаптовано серію тренінгів («Фандрейзинг для дитячих громадських об’єднань», «Тренінг контролю гніву важковиховуваних підлітків», «Тренінг спілкування – діагностичний інструментарій соціального педагога» та ін.), цільовою аудиторією яких стали студенти-майбутні соціальні педагоги, представники громадських організацій, учні та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2004 р. пройшла навчання за тренінговою програмою «Концепція освіти “рівний-рівному” щодо здорового способу життя серед молоді України» (ПРООН/ЮНЕЙДС). У період із 2005–2007 рр. була учасником проекту Європейського Союзу Transtec «Розбудова громадянського суспільства», спрямованого на підтримку розвитку соціально орієнтованих громадських організацій в Україні.

Наукові публікації: Є автором близько 50 наукових праць, серед яких – колективні монографії, науково-методичні посібники, наукові статті.

Нагороди:Почесна грамота ректорату СумДПУ ім. А. С. Макаренка з нагоди захисту кандидатської дисертації (2013 р.); Почесна грамота ректорату СумДПУ ім. А. С. Макаренка за високу ефективність навчально-методичної роботи (2008 р.); Диплом ректорату СумДПУ ім. А. С. Макаренка за високий професійний рівень та участь у першій Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та аспірантів «Сучасна молодь: крок у майбутнє» (2005 р.); Грамота ректорату СумДПУ ім. А. С. Макаренка за відмінні успіхи у навчанні, активну участь у науковому та громадському житті університету (2003 р.).

 rateeva

Кандидат педагогічних наук, викладач.

РАТЄЄВА Вікторія Олександрівна

Освіта: У 2001-2005 рр. навчалася у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка за спеціальностями «Фізичний реабілітолог. Соціальний педагог», «Практичний  психолог». У 2009 р. закінчила Сумський обласний інститут післядипломної освіти, спеціальність «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію «магістр».

На підставі рішення Атестаційної колегії від 13 грудня 2016 року отримала диплом ДК № 039559 кандидата педагогічних наук. Захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності».

Педагогічний стаж складає 14 років: 2005-2010 рр. – працювала практичним психологом і соціальним педагогом у Сумській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 (пройшла атестацію та здобула ІІ кваліфікаційну категорію); з 2010 р. – керівник Центру психологічної служби СумДПУ імені А.С. Макаренка, практичний психолог ІІ категорії.

Наукові інтереси: естетотерапія з дітьми та підлітками, інноваційні естототерапевтичні технології для особистісного та професійного зростання, підготовка майбутніх психологів до використання естетотерапії у соціокультурному середовищі.

Наукові публікації: Є автором 8 наукових праць, серед яких: монографія у співавторстві «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів гуманітарного профілю засобами естетотерапії»; публікації у фахових виданнях, зокрема «Формування готовності майбутніх практичних психологів до використання естетотерапевтичних засобів у професійній діяльності», «Аналіз дослідно-експериментальної роботи з формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії», «Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності» та ін. 

Znobey

Викладач
ЗНОБЕЙ Олексій Володимирович
Освіта:  з відзнакою закінчив факультет фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчителя фізичного виховання і валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи.
У 2002 році закінчив магістратуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури.
Навчався в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка протягом  2003 – 2006 років за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертаційного дослідження: «Формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки».
Педагогічний стаж: загальний науково-педагогічний стаж складає 12 років у системі вищої освіти (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка).
Наукові публікації: методичні посібники – 8; навчальний посібник у співавторстві з грифом МОН – 1; наукові статті - 12; фахові – 10. Серед них:
Організаційно-педагогічні умови корекції девіантної поведінки молодших школярів у процесі діяльності дитячих громадських організацій (пункт 2.3.1) // Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: Навчальний  посібник / За ред. О.М. Полякової. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 164-175.
Полякова О.М., Знобей О.В. Технологія виробничої соціально-педагогічної практики в закладах соціально-педагогічного спрямування: Методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». – Суми: СумДПУ, 2007. – 96 с.
Полякова О.М., Знобей О.В. Технологія навчальної ознайомлювальної соціально-педагогічної практики: Методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». – Суми: Сум ДПУ, 2008. – 72 с.

Навчальні дисципліни: "Основи сценарної роботи соціального педагога"; "Теорія та історія соціального виховання"; "Основи соціально-педагогічних досліджень".

 shevchenko

Викладач

ШЕВЧЕНКО Таїсія Станіславівна

Освіта: У 2013 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Практична психологія», у 2015 р. – диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Наукові інтереси: анімаційна діяльність з дітьми, використання ігрових технологій в соціалізації людей з особливими потребами і дітей-сиріт, організація та проведення театралізовано-видовищних заходів і т.д.

Наукові публікації: Є автором 6 наукових публікацій, серед яких:

Шевченко Т. Впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку креативного потенціалу майбутніх педагогів / Т. Шевченко // Наукові пошуки : зб. наук. пр. молодих учених. Вип. 12 / за ред. проф. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 81–86.

Шевченко Т. Формування креативного потенціалу майбутніх педагогів / Т. Шевченко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки» / Гол. ред. О. Козлова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 215–219.

 Stupachenko Викладач, аспірант
КОБЗАР Юлія Борисівна
Освіта: з відзнакою закінчила соціально-гуманітарний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію соціального педагога, вчителя історії.
У 2007 році вступила до аспірантури Сумського державного педагогічноspan style=го університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Тема дисертаційного дослідження: «Формування емоційної  культури вихованців закладів соціальної реабілітації закритого типу засобами театральної педагогіки».
Загальний науково-педагогічний стаж складає 5 років в системі вищої освіти (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка).
Наукові публікації:
Методичний посібник у співавторстві – 1; навчальний посібник у співавторстві з грифом МОН – 1; монографія у співавторстві – 1; 
фахові статті – 6.  Серед них:
Полякова О.М., Ступаченко Ю.Б. Умови виховання емоційної культури неповнолітніх правопорушників у педагогічній системі A.C. Макаренка // Педагогічна спадщина A.C. Макаренка крізь призму сучасності: Монографія. –  Суми: СумДПУ, 2008. – C. 115 – 139.
Ступаченко Ю.Б. Теоретико-практичні засади тренінгової роботи соціального педагога освітнього закладу щодо корекції батьківських відносин з важковиховуваними дітьми (пункт 3.2) // Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: Навчальний  посібник / За ред. О.М. Полякової. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 286 – 343.
 lakhina

Старший лаборант кафедри

СТОЦЬКА Юлія Вікторівна   

Освіта: у 2010 році з відзнакою закінчила СумДПУ імені А.С. Макаренка за спеціальністю "Соціальна педагогіка. Практична психологія" та здобула кваліфікацію соціального педагога, практичного психолога в закладах освіти.

У 2011 р. з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю "Соціальна педагогіка" та отримала кваліфікацію "Викладач соціально-педагогічних дисциплін. Соціально-правовий захисник".

Тема наукового пошуку: "Гендерний підхід у роботі соціального педагога з дітьми з ознаками обдарованості".

Стаж роботи: 8 років.

Наукові публікації: наукові статті - 5.

 Stecenlo

Лаборант кафедри

СТЕЦЕНКО Євгенія Вікторівна

Освіта:

У 2009 році успішно закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія» та здобула кваліфікацію соціального педагога, практичного психолога в закладах освіти.

У 2011 році успішно захистила магістерську наукову роботу на тему «Формування гендерної толерантності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки» (наук. керівник – канд. філос. наук, доцент Луценко О.А.), отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію магістра соціальної педагогіки, викладача соціально-педагогічних дисциплін, соціально-правового захисника.

Нагороди: Почесна Грамота голови Сумської обласної державної адміністрації за активну громадську діяльність та з нагоди Дня студента (від 17.11.2011 р.).

Наукові публікації: є автором 5 наукових статей, співавтором 1 навчально-методичного посібника.

Стаж роботи: 7 років.

Обновлено 21.02.2020 12:02