Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Викладачі кафедри педагогіки PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
28.04.2011 07:22

 Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки

 Штатних викладачів - 13, з них:

докторів наук 3, професорів 2; кандидатів наук, доцентів 9, викладачів 1.

SbruevaAA

Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор


Сфера наукових інтересів – Теорії та практика освітніх реформ у розвинених країнах світу


Дисципліни, що викладаються: Вища освіта України та Болонський процес, Порівняльна педагогіка вищої школи

ogienko

Огієнко Олена Іванівна - доктор педагогічних наук, професор

Сфера наукових інтересів – теорія та практика педагогічної освіти і освіти
дорослих у розвинених країнах світу


Дисципліни, що викладаються: педагогіка вищої школи, андрагогіка,
андрагогіка професійної освіти, методологія педагогічного дослідження

boychenko

Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів – освіта обдарованих, порівняльна педагогіка

Дисципліни, що викладаються: моделі і технології виховання в зарубіжних країнах, виховна робота в закладах освіти для обдарованої учнівської молоді, освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст, технології апробації результатів дисертаційного дослідження

bikova

Бикова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки.

Основні фахові курси: основи педагогічної творчості, керівництво курс. роботами.

Коло наукових інтересів: сучасні проблеми міжособистісної взаємодії.

budynskiy  

Будянський Дмитро Васильович – докторант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доцент кафедри педагогіки.

 

Основні фахові курси: ораторське мистецтво, виробнича практика.

Kuguenko

Волошко Ганна Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент 


Сфера наукових інтересів – активні методи навчання у середній та вищій школі


Дисципліни, що викладаються: Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах, Методика соціальної виховної роботи, Методика виховної роботи класного керівника

 Kovalenko(3)

Коваленко Наталія Володимирівна –  кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Сфера наукових інтересів: педагогічна освіта, дидактика вищої школи, компетентнісний підхід в освіті.

 

Дисципліни, що викладаються: педагогіка, педагогіка вищої школи, методика виховної роботи.

.

 

 

 KrivonosOB

Кривонос Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Сфера наукових інтересів: формування професійно-творчих умінь майбутніх педагогів в інноваційному полі евристичної технології навчання.

 

Дисципліни, що викладаються: педагогіка, соціальний супровід сім’ї, ДЕК.

Osmuk(1)

Осьмук Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 
Сфера наукових інтересів – педагогічна освіта, порівняльна педагогіка, дидактика вищої школи.

 

Дисципліни, що викладаються: історія педагогіки, порівняльна педагогіка, методика виховної роботи

 

 procenko1  

Проценко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.

 

Основні фахові курси: основи педагогічної майстерності, навчальна педагогічна практика, виробнича практика.

 

Коло наукових інтересів: евристичний діалог у формуванні професійно-творчих діалогових умінь студентів педагогічних університетів.

 Chernyakova Чернякова Жанна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів – теоретичні та практичні аспекти інтернаціоналізації освіти

Дисципліни, що викладаються: Педагогіка, Порівняльна педагогіка, Історія педагогіки, AcademicWriting (академічне письмо)
 chistykova1  

Чистякова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

Сфера наукових інтересів – порівняльна педагогіка

 

Дисципліни, що викладаються: порівняльна педагогіка, історія педагогіки, виховна робота в умовах інклюзивної освіти

 Mihaylenko(2)  

Михайленко Наталія Анатоліївна – викладач


Сфера наукових інтересів – професійне самовизначення старшокласників у сільських школах України


Дисципліни, що викладаються: Педагогіка, Методика соціальної виховної роботи, Методика виховної роботи класного керівника

 

 

 Ветерани кафедри

golubchenko Голубченко Володимир Юхимович – викладач

Сфера наукових інтересів – педагогічне та літературне краєзнавство, етнопедагогіка

Дисципліни, що викладаються: Етнопедагогіка, Педагогіка
KononenkoMP Кононенко Марія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів – дидактика загальноосвітньої та вищої школи

Дисципліни, що викладаються: Педагогіка
Senchurina

Сенчуріна Валентина Іванівна – викладач


Сфера наукових інтересів – інноваційні методи викладання педагогічних дисциплін у вищій школі


Дисципліни, що викладалися: Педагогіка

Rysina Рисіна Марія Юхимівна – доцент

Сфера наукових інтересів – педагогічне краєзнавство, методичне забезпечення викладання курсу «Історія педагогіки», інноваційні освітні мережі США

Дисципліни, що викладаються: Історія педагогіки, Порівняльна педагогіка

babich Бабич Віра Григорівна – старший викладач

Сфера наукових інтересів – виховна робота у позашкільних закладах України та Німеччини

Дисципліни, що викладалися: Педагогіка, Методика виховної роботи класного керівника, Методика соціальної виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах    

  Лаборанти кафедри
 

 

Зайцева Маргарита Анатоліївна - лаборант

 

 

Шоломій Лідія Олександрівна - старший лаборант

Обновлено 08.10.2019 13:13