Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Директорат ІПП PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2010 14:40

IMG 2393

Контактний телефон: (0542) 685 914

 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript gmail.com

 

Кондратюк Світлана Миколаївна – з 2016 року директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, професор.

С.М. Кондратюк – фахівець у галузі дошкільної та початкової освіти. У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. Тема дисертаційного дослідження – «Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя».

Коло наукових інтересів – проблема наступності валеологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кондратюк Світлана Миколаївна з 1989 року працює в СумДПУ імені А.С.Макаренка.

З 2004 року С.М. Кондратюк очолює кафедру дошкільної та початкової освіти СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Є керівником науково-дослідної теми кафедри «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти», науково-дослідної лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», магістерських та аспірантських наукових досліджень.

С.М. Кондратюк – автор понад 130 наукових видань, з них 88 – наукового характеру, 13 – навчально-методичних посібників (1 з яких з Грифом МОН),  46 – фахові (з яких 3 включені до наукометричних баз даних WebofSciencе і 1 Scopus), 8 розділів у колективних монографіях (3 з яких у іноземних виданнях), є членом комісії МОН України з рецензування підручників для початкової школи, експерт з ліцензування та акредитації спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

 Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 №544 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 квітня 2019 року» директору навчально-наукового Інституту педагогіки і психології, Кондратюк Світлані Миколаївні  присвоєно вчене звання професора.

Має нагороди: почесну грамоту МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, грамоти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2014 році нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти». У 2015 році занесена на дошку пошани Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2017 році нагороджена нагрудним знаком «Василя Сухомлинського».

kolishkina 2018

Заступник директора з навчальної роботи КОЛИШКІНА Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук (13.00.07 – теорія і методика виховання), доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2002 року.

У 1996 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель географії і біології.

У 2014 р. на базі інституту проблем виховання НАПН України закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї”.

Коло наукових інтересів – формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів; підготовка студентів до екологічного виховання учнів початкової школи.

Педагогічний стаж – 16 років в системі вищої педагогічної освіти у СумДПУ імені А.С. Макаренка. Колишкіна А.П. постійно проводить роботу з обдарованою молоддю, підготувала призерів Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі педагогічні науки за фахом методики викладання природознавства в початковій школі.

Навчально-методична та наукова робота: Колишкіна А.П. є автором 35 наукових праць і 3 навчально-методичних посібників (1 навчальний посібник з Грифом МОН України).

Має нагороди: грамота МОН України, грамоти ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка.

 vertel

Заступник директора з наукової роботи ВЕРТЕЛЬ Антон Вікторович – кандидат філософських наук, доцент кафедри психології.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія» (спеціаліст); у 2004 р. отримав спеціальність «Управління навчальним закладом» (магістр). У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепція свідомості у психоаналітичній традиції: філософсько-антропологічний аналіз», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів – ірраціональні аспекти феномена свідомості і формування інтегративної парадигми свідомості, заснованої на даних міждисциплінарних досліджень гуманітарних і природничих наук: психологія, філософська антропологія, психоаналітична антропологія, феноменологія, філософія науки.

Кількість наукових публікацій - автор 55 наукових публікацій, серед яких: «Психодіагностика: практикум» (навчально-методичний посібник); «Філософія психоаналізу» (навчальний посібник); «Погляд на особистість у структурному психоаналізі» (розділ у колективній монографії). «Проблема часу у некласичній психології» (розділ у колективній монографії). Географія публікацій охоплює Україну, Польщу, Росію, Францію, Литву і Угорщину. 

 Ionova Заступник директора з виховної і профорієнтаційної роботи, ІОНОВА Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Математика і фізика», здобула кваліфікацію «Учитель математики і фізики».

18.02.2015 року відбувся захист кандидатської дисертації Іонової І.М. у Спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тема дисертації: «Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання). 

Коло наукових інтересівсоціально-педагогічний потенціал навчальної проектної діяльності старшокласників; менеджмент соціальної роботи. Іонова І.М. керує роботою з обдарованою студентською молоддю, яка навчається за спеціальністю «Соціальна педагогіка». 

Педагогічний стаж: загальний педагогічний стаж складає  18 років, 10 років з яких – в системі вищої освіти. 

Навчально-методична та наукова робота: є автором  понад 23 наукових публікацій.
Гончаренко Олена Володимирівна 1

Заступник директора з культурно-масової і волонтерської роботи, ГОНЧАРЕНКО Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Освіта: У 1997 р. закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальностями «Українська мова і література та зарубіжна література» (здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури).

 У березні 2016 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 55.053.01 СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувся захист кандидатської дисертації Гончаренко О.В. на тему «Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладів України (1940–1950-ті роки)» під керівництвом канд. філос. наук, доцента Луценко О.А. (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

Коло наукових інтересів: гендерні дослідження в педагогіці та історії педагогіки, гендерні аспекти соціальної роботи і соціокультурної діяльності.

З 2001 р. Гончаренко О.В. входить до складу Науково-дослідницького центру гендерної освіти. Професійну підготовку з гендерних досліджень одержала у Сумському гендерному центрі та на 8-й Міжнародній літній школі з гендерних досліджень «Форос’2004».

Наукові публікації: Є автором понад 70 наукових публікацій.

 

Lazarev3

Голова трудового колективу, ЛАЗАРЄВ Микола Остапових  

tarasova

Голова науково-методичної комісії, ТАРАСОВА Тетяна Борисівна

Osmuk(1)

Секретар вченої ради НН ІПП 

 img 5353

Завідувач навчально-методичним кабінетом комп’ютерних та інформаційних технологій, к.п.н. КОРОЛЬ Олена Миколаївна.

У 2000 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізика і математика», здобула кваліфікацію «Учитель фізики, математики,  інформатики, астрономі та безпеки життєдіяльності».

З 2009 року працює на посаді завідувача навчально-методичним кабінетом комп’ютерних та інормаційних технологій НН ІПП.

У грудні 2019 року на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради К 55.053.03 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах диференційлваного підходу" (спеціальність 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти).

 

Коло наукових інтересів – формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти, дистанційне навчання в середовищі Moodle, популізація діяльності НН ІПП на сайтах інституту. 

 

Педагогічний стаж: загальний педагогічний стаж складає  18 років, 12 років з яких – в системі вищої освіти. 

Навчально-методична та наукова робота: є автором  понад 20 наукових публікацій. 

 Grinevich

 Фахівець директорату, ГРИНЕВИЧ Олена Миколаївна.

 У 2005 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література», здобула кваліфікацію «Учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури».

У 2011 році закінчила магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю "Педагогіка вищої школи".

З 2011 року працює на посаді провідний фахівець.

 

Коло професійних інтересів – організація діловодства та забезпечення обігу інформації.

 

Загальний стаж складає  13 років.  

 

 

 

Muhayluchenko

 Методист директорату, Михайличенко Ірина Володимирівна.

У 2000 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література», здобула кваліфікацію «Учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури».

У 2007 році закінчила магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю "Педагогіка вищої школи".

 З 03.10.2011 р. по теперішній час – методист І категорії Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

  

Коло наукових інтересів – педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність.

  

Загальний стаж роботи в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка: 16 років.

 

Педагогічний стаж: 8 років.

   

 

Обновлено 17.04.2020 12:23