Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Студентська наукова робота PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
28.12.2016 19:22

Студентські публікації у фахових виданнях:

 1. Щербак Т.І. Розвиток емоційного інтелекту у період фахової підготовки психологів / Щербак Т.І., Щерба А.П. // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.: Талком, 2016. – С.582-589.

 Студентські публікації у нефахових виданнях

 1. Бабіна К. О. Синдром емоційного вигорання у студентів. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.  – С.6-9.
 2. Бабіна К.О. Етнопсихологічні константи українців та росіян у народних казках // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.103-107.
 3. Бабюк А. В. Особливості прояву інтроверсії та екстраверсії у міжособистісному спілкуванні// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.9-14.
 4. Бабюк А.В. Етнічні стереотипи: негативний і позитивний вплив на суспільство // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.296-299.
 5. Бей А.О. Самопрезентація як чинник соціальної мобільності особистості у сучасному суспільстві. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.299-301.
 6. Бєлєнкова Ю.О. Мова жестів в різних культурах світу:          компаративістський аналіз. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.201-205.
 7. Бицан І. В. Весільні традиції та обряди стародавньої китайської культури// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 14-18.
 8. Васюхно Є.С. Етнопсихологічні особливості української родини // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.107-110.
 9. Великодна К.П. Особливості міжособистісних відносин в українських групах. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.212-215.
 10. Гаврикова Е.А. Кросс-культурный анализ представлений о счастье // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.116-119.
 11. Гаврикова О. А. Ментальна репрезентація та особливості відчуття щастя у ранньому дорослому віці. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 37-41.
 12. Говорун Д.  О. Особливості тактичного мислення футболістів. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 41-45.
 13. Головач І. А. Особливості сімейних цінностей у старшокласників / І. А. Головач // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць. - Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С 164 – 166.
 14. Головач І. А. Сімейні цінності в українців та англійців / І. А. Головач //  Актуальні питання сучасної психології: збірник наукових праць. - Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 45–48.
 15. Головач І. А. Особливості сімейних цінностей в українців та англійців. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 45-48.
 16. Голуб // Студентська наука – 2016. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми : ФОП Цьома С.П., – 2016. – С.12-14
 17. Горбунова А. В. Психологічні чинники суїцидальної поведінки у юнацькому віці. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 56-60.
 18. Горбунова А.В. Характерні риси ментальності українського народу // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.119-123.
 19. Горова І. М. Дослідження часової перспективи та саморегуляції в ранньому юнацькому віці. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.60-65.
 20. Горова І.М. Феномен часової перспективи та саморегуляції особистості // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.18-21.
 21. Горячева М.О. Емоційне вигорання як чинник спадної соціальної мобільності офіцерів. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.310-314.
 22. Григорчук Л.В. Представление о бужущем супруге лиц разного пола: проблема гендера // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.123-126.
 23. Гулакова Л.М. Розвиток особистісної мобільності сучасної людини. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.314-316.
 24. Дербеньова Ю.В. Прийоми і методи запам`ятовування. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 74-77.
 25. Деркач Г. Ю. Особливості оцінки сприймання часу людьми різного віку. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 77-81.
 26. Дмітрієва Л.Д. Життєві цінності сучасної молоді. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.215-218.
 27. Долгозвяга О. О. Особливості професійного самовизначення у юнацькому віці. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 81-85.
 28. Долгозвяга// Студентська наука – 2016. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми : ФОП Цьома С.П., – 2016. – С.15-18
 29. Дрижирук Ю.А. Етнопсихологічні особливості англійців. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.218-221.
 30. Зеленська А. Б. Психологія стресів в управлінні та шляхи їх розв’язання. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.92-95.
 31. Зеленська А. Б. Сучасний погляд на самотність// Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / за ред.: Кузікової С. Б. та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 221-224.
 32. ЗіничВ.Г. Феномен ксенофобії у підлітковому середовищі // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 95-99.
 33. Зуєва К.І. Альтруїзм як чинник соціальної мобільності у сучасному суспільстві// Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.316-319.
 34. Іваненко// Студентська наука – 2016. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми : ФОП Цьома С.П., – 2016. – С.18-21
 35. Іващенко Т.С.Традиційні сімейні цінності в культурі українського та американського народів // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.130-133.
 36. Ісаєва М.В. Крос-культурний аналіз культури міжнаціональних відносин // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.33-36.
 37. Кєрєзора К.П. Особливості формування характеру українців. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.232-235.
 38. Коваленко В. В. Психологічний аналіз агресивної поведінки підлітків. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 106-111.
 39. Коваленко// Студентська наука – 2016. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми : ФОП Цьома С.П., – 2016. – С.21-23
 40. Ковбаса І. М. Психологічні особливості страхів у молодших школярів: теоретичний аспект. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 111-115.
 41. Колоусенко Т.М. Теоретичні концепції етнічних конфліктів // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.36-40
 42. Колоусенко Т. М. Дослідження властивостей уваги у молодших школярів // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 115-119.
 43. Корнійчук Р.С. Мотивація вступу до шлюбу сучасної української молоді. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.235-238.
 44. Король О.А. Феномен маргінальності в сучасному світі. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.326-329.
 45. Костюкова І.О. Етнопсихологічні особливості креативності молоді. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.238-241.
 46. Котова А. Ю. Теоретичні аспекти міжособистісних стосунків. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 119-122.
 47. Кравченко О.О. Фактори формування особистості. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.241-244.
 48. Красников А.В. Календарные обряды и обычаи украинской семи // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.141-143.
 49. Лакатош Я. М. Природа комплексу неповноцінності // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.122-125.
 50. Левіт В. Д. Особливості самоставлення педагогів і психологів з різними атрибутивними стилями. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 125-129.
 51. Лепешко А.В. Особливості девіацій у сучасної української молоді. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.329-333.
 52. Лепешко А. В. Особливості cоціальних cтрахів в юнацькому віці // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 129-132.
 53. Лініцька Є. Т. Особливості девіантної поведінки акцентуйованих підлітків. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 132-136.
 54. Лініцька Є.Т. Крос-культурний аналіз феномену стресу // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.46-49.
 55. Лоскот А.В. Сравнительная характеристика психологыческих особеннностей поведения американцев и японцев // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.150-152.
 56. Луговой В.Ю. Основні виміри соціальної стратифікації та мобільності у сучасних наукових дослідженнях. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.333-337.
 57. Медвідь Ж.В. Роль жінки у різних культурах сучасного світу // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.161-164.
 58. Миколенко О. О. Особливості мотивації досягнення успіху та самореалізації студентів. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 136-141.
 59. Могілат Д. О. Вивчення кар’єрних орієнтацій студентів. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 145-148.
 60. Могілат Д. О. Соціальна маргіналізація молоді як демографічна проблема// Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / за ред.: Кузікової С. Б. та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 248-251.
 61. Моїсеєнко Н. М. Психо-соціальні аспекти задоволеності життям у старості// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 148-152.
 62. Мординська М. М. Особливості образу «Я» у дітей із вадами слуху: теоретичний аспект . // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 152-157.
 63. Назаренко І. О. Емпатія як процес моделювання уявного «Я» в творчій діяльності. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 157-161.
 64. Назаренко І.О. Емпатія як фактор міжособистісної реалізації студентів у крос культурному середовищі / Ірина Назаренко // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених (Суми, 16-17 травня 2016 р.) – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 292 с – С.18 – 20.
 65. Овчаренко А. М. Конфліктність і сумісність у молодих подружніх парах. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 166-170.
 66. Огрызько В.И. Этническая идентичность современной украинской молодежи // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.64-68.
 67. Осадча О.С. Особливості сприйняття образу жінки в українському етносі // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.168-172.
 68. Пантюх // Студентська наука – 2016. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми : ФОП Цьома С.П., – 2016. – С.41-43
 69. Пантюх М. Ю. Емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників, що впливають на успішність навчання студентів. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 170-174.
 70. Пантюх М.Ю. Вплив тривожності на успішність навчання українських студентів // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.340-342.
 71. Пахненко Н. С. Стилі виховання в сім'ях, що виховують дитину з особливими потребами // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 178-181.
 72. Пахненко Н.С. Різновиди стилів виховання дітей у різних країнах світу. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.262-265.
 73. Пісклова Є.С. Проблема формування сімейних цінностей молоді в сучасному світі // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.172-175.
 74. Погадаєва // Студентська наука – 2016. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми : ФОП Цьома С.П., – 2016. – С.43-44
 75. Потрапелюк Є.А. Етнічні меншини населення України ХХ століття. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.175-178.
 76. Придатко Ю.С. Ментальные особенности украинцев // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.74-77.
 77. Рогинська О.В. Формування етнічної самосвідомості в країнах далекого Сходу. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 265-268
 78. Роденко М. М. Характер та його особливості. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 185-188.
 79. Сахарова І. О. Концептуальний аналіз гуманістичної психології // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.198-203.
 80. Сема Н.М. Обумовленість стереотипів етнчними  особливостями культур // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.346-350.
 81. Сємєнкова І.О. Психологія казки та її вплив на психіку дитини. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.274-277.
 82. Сивокозова І. В. Атрибутивний стиль особистості в ускладнених умовах професійного функціонування. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 203-207.
 83. Сімбірьова О. О. Особливості прояву тривожності та чинники її формування в юнацькому віці.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 207-210.
 84. Солоха Е.І. Особливості сімейного виховання в США та Україні. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.182-187.
 85. Стародуб М.М. Особливості національного характеру представників Західної Європи // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.187-191.
 86. Степаненко В.В. Порівняння психологічних особливостей стресостійкості військовослужбовців України та США. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.350-354.
 87. Тарасенко О. В. Впевненість у собі як соціально-психологічна характеристика у підлітковому віці. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. –С. 226-230.
 88. Тарасенко О.І., Єрмакова Н.О. Впевненість у собі як риса соціально мобільної особистості в сучасному суспільстві. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.357-361.
 89. Терещенко І. В. Дослідження особливостей особистості військовослужбовців.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 230-234.
 90. Тимошенко Е.В. Проблемы психологической адаптации в инокультурной среде. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.277-280.
 91. Тітарєва К. В. Взаємозв’язок лідерських здібностей з характером та темпераментом у старшокласників.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 234-239.
 92. Уланова Т.В. Особливості української народної казки. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.194-197.
 93. Усікова М. О. Емпіричневивченняпсихологічнихособливостейемоційногоінтелектувюнацькомувіці.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 239-243.
 94. Хоминич О. Г. Психологія емоцій в українському етносі / О. Г. Хоминич // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць; [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С. 288–295.
 95. Шерстюк Л.О. Адаптація і взаєморозуміння дітей-мігрантів у освітньому середовищі // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.361-364.
 96. Шова А. С. Взаємовплив особистісних страхів та мотиваціїї на досягнення мети особистості в юнацькому віці / А. С. Шова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць. - Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 167 – 169
 97. Шова А. С. Страх перед невдачею у професійній діяльності вчителів / А. С. Шова // Наукові пошуки: збірник наукових праць молодих учених. - Суми:Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. - с. 277 – 281.
 98. Щербак Б. О., Сахарова І. О. Вплив розлучення на готовність жінок до материнства // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 251-255.
 99. Яжборовская К.П. Использование цвета в рекламе и его влияние на представителей разных этносов// Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.370-374.
 100. Якушко Ю. В. Українські та російські вчені про феномен лідерства у старшокласників // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 262-265.
 101. Щевєлєва // Студентська наука – 2016. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми : ФОП Цьома С.П., – 2016. – С.61-63.
 102. Богиня Я.О., Пасько К.М. Проблема «селфі» в житті сучасної молоді. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.301-305.
 103. Василега П.А., Авраменко Л.С. Стан гендерних контактів в Україні у першому десятилітті ХХІ століття через призму вчення Отто Вейнінгера і соціальних детермінантів. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.209-212.
 104. Васюхно Є. С., Чижиченко Н. М. Агресивність та її прояви у молодших школярів. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 18-23.
 105. Голуб Г.В., Щербакова І.М. Поняття свободи і відповідальності в контексті духовного становлення особистості // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.14-18.
 106. Голубнича В. О., Чижиченко Н. М. Психологічні особливості прояву кохання в юнацькому віці. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 48-52.
 107. Горінова Ю. Є., Чижиченко Н. М. Психологічні особливості прояву фрустраційної толерантності особистості. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 52-56.
 108. Демочка Ю. В., Чижиченко Н. М. Темпоральні особливості особистості. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 70-74.
 109. Ілляшевич А. А., Стадник Г. А. Психологічні особливості феномену інтернет-адикцій в молодіжному середовищі. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 99-103.
 110. Миколенко О.О., Пасько К.М. Особливості мотивації до успіху в українських студентів // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.337-340.
 111. Мотрук Т.О., Головач І.А. Особливості сімейних цінностей // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 164-167.
 112. Мотрук Т.О., Шова А.С. Взаємовплив особистісних страхів та мотиваціїї на досягнення мети особистості в юнацькому віці // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 167-169.
 113. Овчаренко А.М., Пасько К.М. Психологічні проблеми молодої сімї в сучасному українському суспільстві. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.254-257.
 114. Пасько К. М., Ілляшевич А. А. Селфі залежність як феномен сучасного мультикультурного світу. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 174-178.
 115. Постоленко К. М., Чижиченко Н. М. Психологічні особливості установок особистості.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 181-185.
 116. Рудько Л.І.,Пасько К.М. Культура та міжкультурна комунікація. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.268-271.
 117. Стадник Г. А., Пісклова Є. С. Комп'ютерна ігрова залежність як хвороба ХХІ століття.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 210-215.
 118. Стадник Г.А., Сімбірьова О.О. Взаємозвязок тривожності та самооцінки підлітків // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 198-201.
 119. Степаненко В. В., Пасько К. М. Психологічні особливості стресостійкості військовослужбовців частини постійної дислокації та зони антитерористичної операції // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 215-219.
 120. Усикова М.А., Пасичник Н.А. Эмоциональный интеллект и национальная культура // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.87-90.
 121. Федорова Є.В., Корчака М.В. Чинники збереження психологічного здоровя особистості в критичних умовах життя // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 291-295.
 122. Щербак Т. І., Сахарова І. О. Психологічна готовність жінки до материнства.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 247-251.
 123. Щербак Т.І., Говорун Д. О. Соціально-психологічні передумови девіацій спортсменів // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 393-396.
 124. Щербак Т.І., Моїсеєнко Н. М. Психологічна характеристика кризового періоду у геронтогенезі // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 219-222.
 125. Щербак Т.І., Щерба А. П. Психологічні особливості криз професійного становлення психолога // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 396-399.
 126. Щербакова І. М., Голуб Г. В. Емпіричне дослідження свободи і відповідальності в системі смисложиттєвих орієнтацій студентів-психологів.// Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 255-262.

Підготовка студентів до участі у наукових заходах:

-Міжнародних:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.)

виступ на секційному засіданні:

 1. Головач І. – особливості сімейних цінностей у старшокласників;
 2. Шова А.С. – Взаємовплив особистісних страхів та мотивації на досягнення мети особистості в юнацькому віці;
 3. Сімбірьова О.О. – Взаємозв’язок тривожності та самооцінки підлітків;
 4. Тітарєва К.В. – Психологічні властивості як чинник прояву лідерства старшокласників;
 5. Моїсеєнко Н.М. – Психологічна характеристика кризового періоду у геронтогенезі;
 6. Корчака М.В. – Чинники збереження психологічного здоров’я особистості в критичних умовах життя;
 7. Говорун Д.О. – Соціально-психологічні передумови девіацій спортсменів;
 8. Щерба А.П. – Психологічні особливості криз професійного становлення психолога;
 •  VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) 

 виступ на секційному засіданні:

 1. Голуб Г.В. – Поняття свободи і відповідальності в контексті духовного становлення особистості.
 2. Горова І.М. – Феномен часової перспективи та саморегуляції особистості.
 3. Ісаєва М.В. – Крос-культурний аналіз культури міжнаціональних відносин.
 4. Колоусенко Т.М. – Теоретичні концепції етнічних конфліктів.
 5. Лініцька Є.Т. – Крос-культурний аналіз феномену стресу.
 6. Огризько В.І. – Этническая идентичность современной украинской молодежи.
 7. Придатко Ю.С. – Ментальные особенности украинцев.
 8. Усікова М.О. – Эмоциональный интеллект и национальная культура.
 9. Васюхно Є.С. – Етнопсихологічні особливості української родини.
 10. Бабіна К.О. – Етнопсихологічні константи українців та росіян у народних казках.
 11. Гаврікова О.А. – Кросс-культурный анализ представлений о счастье.
 12. Горбунова А.В. – Характерні риси ментальності українського народу.
 13. Григорчук Л.В. – Представление о будущем супруге лиц разного пола: проблема гендера.
 14. Красніков А.В. – Календарные обряды и обычаи украинской семьи.
 15. Лоскот А.В. – Сравнительная характеристика психологических особенностей поведения американцев и японцев.
 16. Медвідь Ж.В. – Роль жінки у різних культурах сучасного світу.
 17. Осадча О.С. – Особливості сприйняття образу жінки в українському етносі.
 18. Пісклова Є.С. – Проблеми формування сімейних цінностей молоді в сучасному світі.
 19. Потрапелюк Є.А. – Етнічні меншини населення України ХХ століття.
 20. Солоха Е.І. – Особливості сімейного виховання в США та Україні.
 21. Стародуб М.М. – Особливості національного характеру представників Західної Європи.
 22. Уланова Т.В. – Особливості української народної казки.
 23. Беленкова Ю.Ю. – Мова жестів в різних культурах світу.
 24. Великодна К.П. – Особливості міжособистісних відносин в українських групах.
 25. Дмітрієва Л.Д. – Життєві цінності сучасної молоді.
 26. Дрижирук Ю.А. – Етнопсихологічні особливості англійців.
 27. Кєрєзора К.П. – Особливості формування характеру характеру українців.
 28. Корнійчук Р.С.- Мотивація вступу до шлюбу сучасної української молод.
 29. Костюкова І.О. – Етнопсихологіні особливості креативності молоді.
 30. Кравченко О.О. – Фактори формування особистості.
 31. Могілат Д.О. – Соціальна маргіналізація молоді як демографічна проблема.
 32. Овчаренко А.М. – Психологічні проблеми молодої сім’ї в сучасному українському суспільстві.
 33. Пахненко Н.С. – Різновиди стилів виховання дітей у різних країнах світу.
 34. Рогинська О.В. – Формування етнічної самосвідомості в країнах Далекого Сходу.
 35. Тимошенко О.В. – Проблема психологической адаптации в инокультурной среде.
 36. Хомініч О.Г. – Психологія емоцій в українському етносі.
 37. Бабюк А.В. – Етнічні стереотипи: негативний і позитивний вплив на суспільство.
 38. Бей А.О. – Самопрезентація як чинник соціальної мобільності особистості у сучасному суспільстві.
 39. Горячева М.О. – Емоційне вигорання як чинник спадної соціальної мобільності офіцерів.
 40. Гулакова Л.М. – Розвиток особистісної мобільності сучасної людини.
 41. Зуєва К.І. – Альтруїзм як чинник соціальної мобільності у сучасному суспільстві.
 42. Король О.А. – Феномен маргінальності у сучасному світі.
 43. Лепешко А.П. Особливості девіацій у сучасної української молоді.
 44. Луговой В.Ю. – Основні виміри соціальної стратифікації та мобільності у сучасних наукових дослідженнях.
 45. Миколенко О.О. – Особливості мотивації до успіху українських студентів.
 46. Пантюх М.Ю. – Вплив тривожності на успішність навчання українських студентів.
 47. Сема Н.М. – Обумовленість стереотипів етнічними особливостями культур.

 

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.)

 Доповідь на пленарному засіданні:

 1. Гаврикова О.А. – Ментальна репрезентація та особливості відчуття щастя у ранньому дорослому віці.
 2. Лініцька Є.Т. – Проблема девіантної поведінки акцентуйованих підлітків.
 3. Миколенко О.О. – Мобілізатори мотивації досягнення успіху студентів.
 4. Овчаренко А.М. – Конфліктність і сумісність у молодих подружніх парах.
 5. Степаненко В.В. – Стресостійкість військовослужбовців частини постійної дислокації та зони АТО.
 6. Сивокозова І.В. – Атрибутивний стиль особистості в ускладнених умовах професійного функціонування.
 7. Терещенко І.В. – Дослідження особливостей особистості військовослужбовців.
 8. Голуб Г.В. – Свобода і відповідальність в системі смисложиттєвих орієнтацій студентів-психологів.

виступ на секційному засіданні:

 1. Демочка Ю.В. – Темпоральні особливості особистості.
 2. Ковбаса І.М. – Психологічні особливості страхів у молодших школярів: теоретичний аспект.
 3. Красніков О.В. – Методологічні проблеми в сучасній практиці психологічної науки.
 4. Лакатош Я.М. – Природа комплексу неповноцінності.
 5. Мординська М.М. – Особливості образу «Я» у дітей із вадами слуху: теоретичний аспект.
 6. Назаренко І.О. – Емпатія як процес моделювання уявного «Я» в творчій діяльності.
 7. Погадаєва К.С. – Особливості процедури методологічного аналізу в психології.
 8. Постоленко К.М. – Психологічні особливості установок особистості.
 9. Сахарова І.О. – Концептуальний аналіз гуманістичної психології.
 10. Пісклова Є.С. – Комп’ютерна ігрова залежність як хвороба ХХІ століття.
 11. Якушко Ю.В. – Українські та російські вчені про феномен лідерства у старшокласників.
 12. Бабіна К.О. – Синдром емоційного вигорання у студентів.
 13. Бабюк А.В. – Особливості прояву інтроверсії та екстраверсії у міжособистісному спілкуванні.
 14. Васюхно Є.С. – Агресивність та її прояви у молодших школярів.
 15. Голубнича В.О. – Психологічні особливості прояву кохання в юнацькому віці.
 16. Горбунова А.В. – Психологічні чинники суїцидальної поведінки.
 17. Горова І.М.- Дослідження часової перспективи та саморегуляції в ранньому юнацькому віці.
 18. Деркач Г.Ю. – Особливості оцінки сприймання часу людьми різного віку.
 19. Долгозвяга О.О. – Особливості професійного самовизначення у юнацькому віці.
 20. Іваненко Ю.О. – Особливості соціалізації підлітків.
 21. Ілляшевич А.А. – Психологічні особливості феномену інтернет-адикцій в молодіжному середовищі.
 22. Коваленко В.В. – Психологічний аналіз агресивної поведінки підлітків.
 23. Колоусенко Т.М. – Дослідження властивостей уваги у молодших школярів.
 24. Лепешко А.В. – Особливості соціальних страхів в юнацькому віці.
 25. Моїсеєнко Н.М. – Психо-соціальні аспекти задоволеності життям у старості.
 26. Сімбірьова О.О. – Особливості прояву тривожності та чинники її формування.
 27. Тарасенко О.В. – Впевненість у собі як соціально-психологічна характеристика у підлітковому віці.
 28. Тітарєва К.В. – Взаємозв’язок лідерських здібностей з характером та темпераментом у старшокласників.
 29. Усікова М.О. – Емпіричне вивчення психологічних особливостей емоційного інтелекту в юнацькому віці.
 30. Бицан І.В. – Весільні традиції та обряди стародавньої китайської культури.
 31. Головач І.А. – Особливості сімейних цінностей в українців та англійців.
 32. Горінова Ю.Є. – Психологічні особливості прояву фрустраційної толерантності особистості.
 33. Пантюх М.Ю. – Емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників, що впливають на успішність навчання студентів.
 34. Ілляшевич А.А. – Селфі залежність як феномен сучасного мультикультурного світу.
 35. Пахненко Н.С. – Стилі виховання в сім’ях, що виховують дитину з особливими потребами.
 36. Хомініч О.Г. – Особливості соціального впливу в малій групі.
 37. Сахарова І.О. – Вплив розлучення на готовність жінок до материнства.
 38. Сахарова І.О. – Психологічна готовність жінки до материнства.
 39. Говорун Д.О. – Особливості тактичного мислення футболістів.
 40. Ковбаса І.М. – Особливості мотивації до успіху вчителів.
 41. Левід В.Д. – Особливості само ставлення педагогів і психологів з різними атрибутивними стилями.
 42. Могілат Д.О. – Вивчення кар’єрних орієнтацій студентів.
 43. Шова А.С. – Страх перед невдачею у професійній діяльності вчителів.
 44. Щавєлєва О.Д. – Актуалізація психологічних механізмів професійного самовизначення.

 

Обновлено 28.12.2016 19:32