Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Наукова лабораторія консультативної психології PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
28.12.2016 19:03

ЗВІТ

за роботу наукової лабораторії консультативної психології на базі кафедри психології СумДПУ імені A.C. Макаренка за 2016 рік.

Наукова лабораторія консультативної психології (далі НЛКП) при кафедрі психології СумДПУ імені А.С.Макаренка створений у червні  2016 року. Лабораторія діє в рамках Науково-навчального консультативного центру. Метою діяльності НЛКП є дослідження основних принципів консультативної діяльності та можливостей надання психологічної допомоги в межах консультативної бесіди з клієнтами, розробка теоретичних аспектів і технологій підготовки студентів для надання психологічної допомоги.

Керівником НЛКП є к.філос.н., доцент Дворніченко Л.Л. Членами НЛКП є професорсько-викладацький склад кафедри практичної психології: к.психол.н.,  Василевська О.І.,  к. психол. н. доцент, Мотрук Т.О,  к. психол. н. доцент,  Черенщикова Д.В,  викладач кафедри Федорова Є.В.

 За звітній період були виконані наступні види роботи:

 1. Консультування усіх верств населення з особистісних питань та питань міжгрупової взаємодії.

 •  Співробітниками лабораторії (Василевською О.І., Дворніченко Л.Л., Мотрук Т.О., Федоровою Є.В.) здійснювалось консультування молоді, малозабезпечених та усіх потребуючих верств населення на базі консультативного пункту по наданню безкоштовної вторинної правової та психологічної допомоги населенню по адресу: 40000, м Суми,вул.. Покровська 9/1.

2.  Психологічний супровід та оптимізація роботи трудового колективу.

 • Викладач кафедри Федорова Є.В. впроваджувала в практику робітників ТОВ «ДІЕН Сервіс» тренінгові заняття спрямовані на згуртування колективу. Мета роботи – формування вмінь ефективної поведінки у конфліктних ситуаціях та застосування технологій ефективного спілкування серед членів колективу та в роботі з клієнтами.

3. Здійснення прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення психічного здоров’я  суб’єкта життєдіяльності та його підтримки в кризових умовах і критичних ситуаціях життя.

 •  К. психол.н. Василевською О.І. був впроваджений  в практику діяльності практичних психологів Сумської області, а саме психологів шкіл-інтернатів і позашкільних навчальних закладів, цикл лекційно-практичних занять з казкотерапії. Терапевтичні можливості даного напрямку надають широкі можливості для саморозуміння і самовираження, презентації свого внутрішнього світу та потенціалу. Метафоричність, символізм і образність, покладені в основу казкотерапевтичної роботи, відкриває можливість для інтеграції свідомого і без свідомого. Робота відбувалась на базі Сумського ОІППО протягом листопаду 2016 року. (Довідка додається)

4.  Розробка освітніх, просвітницько-профілактичних програм, заходів, лекцій, семінарів-практикумів, майстер-класів і т. ін.

 •  К. філос.н., доцентом Дворніченко Л.Л. на основі спецкурсу «Психологія риторики  був  створений майстер-клас «Психологічні технології публічного виступу» для студентів Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. (Довідка додається)
 •  Відповідно до укладеного договору про співпрацю з Громадською організацією «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас»», викладачем кафедри Федоровою Є.В. був розроблений та проведений тренінг-семінар для педагогічного складу працівників установи «Індивідуальна програма розвитку для дітей з аутизмом». Мета роботи - опанування фахівцями навичок розроблення індивідуальної програми розвитку для дитини з аутизмом.(довідка додається).
 •  К.психол.н, доцентом Мотрук Т.О. був проведений практичний семінар для викладачів кафедри на тему «Дихальні вправи в роботі викладача». Мета – розкрити можливості правильного дихання для роботи викладача-лектора на підґрунті матеріалів тілесно-орієнтованої терапії.

Планування роботи НЛКП на 2017 рік.

 1.  Проведення науково-дослідної роботи за тематикою НЛКП па висвітлення результатів дослідження у фахових виданнях. (Протягом року).
 2. Написання та видання навчально-методичного посібника «Технології практичної психології». (Протягом року).
 3.  За результатами наукової та практичної діяльності створення майстер-класів за тематикою НЛКП та опробування їх на науково-методичних семінарах та конференціях.
 4.  Видання навчально-методчного посібника «Основи психологічного консультування» для студентів 4-го курсу спеціальності «Практична психологія»
 5.  Проведення практичних семінарів для викладачів кафедри щодо апробації інноваційних технологій в організації та проведенні навчально-виховного процесу у ВНЗ.
 6.  Співпраця і участь у семінарах навчально-методичного центру психологічної служби сумської області.
 7.  Консультування молоді, малозабезпечених та усіх потребуючих верств населення на базі консультативного пункту по наданню безкоштовної вторинної правової та психологічної допомоги населенню.

Завідувач кафедри

практичної психології                             д. психол. н., проф. Кузікова С.Б.

Керівник лабораторії                              к. філос. н., доц. Дворніченко Л.Л.

Обновлено 24.03.2017 07:28