Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Публікації кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.04.2011 13:34

М О Н О Г Р А Ф І Ї

 1. Довгополова Г. Г. Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років ХХ – початку ХХІ століття: [монографія] / Г. Г. Довгополова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 202 с.
 2. Козлов Д. О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування: [монографія] / Д. О. Козлов. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 208 с.
 3. Косяк В. А. Онтология телесно-двигательной активности (философские очерки): Монография / В. А. Косяк. – Сумы : ФЛП Цьома С.П., 2017. – 196 с.
 4. Косяк В. А. Телесные основания культуры / В. А. Косяк // Філософія науки: трдиції та інновації, Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016, № 1-2 (13-14).– С. 137 – 143.
 5. Косяк В. А. Эстетические интерпретации телесности и спорта : Монография / В. А. Кóсяк. – Сумы : ФЛП Цьома С. П., 2016. – 140 с.

Р О З Д І Л И  М О Н О Г Р А Ф І Й

 1. Гавриленко І.І. Рекомендації щодо використання ідей А. C. Макаренка в процесі підготовки майбутнього керівника навчального закладу / О. Г. Козлова, І. І. Гавриленко // Теоретичні та методологічні засади підготовки викладача вищої школи : [монографія] / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої, проф. О. Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 152 – 175.
 2. Гавриленко І.І. Становлення підприємницької діяльності А. Макаренка в Полтавській трудовій колонії ім. М. Горького / О.Г. Козлова, І.І. Гавриленко, Д.О. Козлов // Творча спадщина А. С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 98–121.
 3. Гавриленко І.І. Творча самореалізація студентів вищого навчального закладу як педагогічна проблема / В. Ф. Живодьор, І. І. Гавриленко // Теоретичні та методологічні засади підготовки викладача вищої школи : [монографія] / за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої, проф. О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – C. 26–46.
 4. Гавриленко І.І. Чинники становлення управлінської діяльності А. С. Макаренка – завідувача Трудової колонії ім. М. Горького / І.І. Гавриленко // Творча спадщина А. С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 121-140.
 5. Довгополова Г. Г. Актуалізація проблеми використання інноваційних технологій під час навчання студентів іншомовному читанню / Г. Г. Довгополова // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф.. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 25–44.
 6. Довгополова Г.Г. Сучасні тенденції управління процесом підготовки магістрів педагогічної освіти в США / Г.Г. Довгополова, М.Ю. Степанець // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 44–62.
 7. Живодьор В.Ф. Менеджмент забезпечення академічної мобільності студентів за європейськими та міжнародними програмами в Україні / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 62–83.
 8. Козлов Д. О. Дослідно-експериментальна робота з формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки / Д. О. Козлов // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи: [монографія] / [за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої, проф. О.Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 86–151.
 9. Козлов Д. О. Інноваційна культура керівника навчального закладу в зарубіжних дослідженнях / Д. О. Козлов // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 83–103.
 10. Козлов Д. О. Управлінська компетентність викладача вищої школи як ресурс інноваційного розвитку вищої освіти / Д. О. Козлов // Теорії і технології інноваційного розвитку вищої освіти : глобальний та регіональний аспекти : монографія / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 201–218.
 11. Козлов Д. О. Управлінська компетентність майбутнього викладача вищої школи як об’єкт наукового аналізу / Д. О. Козлов // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: [монографія] / [за ред. проф. М.О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 37–59.
 12. Козлов Д. О. Формування управлінської компетентності викладача: теорія і практика зарубіжної вищої школи / Д. О. Козлов // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи: [монографія] / [за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої, проф. О.Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 67–85.
 13. Козлова О. Г. Інноваційні основи маркетингової діяльності сучасного керівника професійно-технічного навчального закладу / О. Г. Козлова, Козлов Д.О., К.В. Молчанова // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: [монографія] / [за ред.проф. М.О. Лазарєва]. Суми:ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 171–188.
 14. Козлова О. Г. Маркетинг освітніх послуг: визначення основних положень при підготовці менеджерів освіти в умовах магістерської підготовки / О.Г. Козлова, І.І. Гавриленко // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 103–125.
 15. Козлова О. Г. Організаційні засади інноваційних процесів у системі вищої освіти / О. Г. Козлова // Теорії і технології інноваційного розвитку вищої освіти : глобальний та регіональний аспекти : [монографія] / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 175–191.
 16. Козлова О. Г. Професійна мобільність педагога – фактор інноваційних змін у вищій освіті / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов // Теорії і технології інноваційного розвитку вищої освіти : глобальний та регіональний аспекти : [монографія] / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 191–201.
 17. Козлова О. Г. Рекомендації щодо використання ідей А.С. Макаренка у процесі підготовки майбутнього керівника навчального закладу // О. Г. Козлова, І. І. Гавриленко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої, проф. О. Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 152–174.
 18. Козлова О. Г. Становлення підприємницької діяльності А. Макаренка в Полтавській трудовій колонії ім. М.Горького / Козлова О. Г., Гавриленко І. І., Козлов Д. О // Творча спадщина А. С. Макренка: осмислення історичного досвіду та інновавційного потенціалу : [монографія]. /  [за ред. проф. А.А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 98–121.
 19. Козлова О. Г. Стратегічні орієнтири реалізації процесу підготовки майбутнього викладача вищої школи / О. Г. Козлова, Т.В.Гребеник // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої, проф. О.Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 152–174.
 20. Корж-Усенко Л. В. Автономія та державний контроль у вищій школі: нормативне поле й освітянська практика / Л. В. Корж-Усенко // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 125–148.
 21. Корж-Усенко Л.В. Підготовка викладача вищого навчального закладу: історико-педагогічний вимір / Л.В. Корж-Усенко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої, проф. Козлової О. Г.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 202–236.
 22. Лазарєв М. О. Ідеї А. С. Макаренка як методологічний орієнтир інноваційного розвитку сучасної освіти / М.О. Лазарєв // Творча спадщина А. С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : [монографія] / [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, Н.Г.Осьмук та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 158-182.
 23. Лазарєв М. О. Методи творчої діяльності у сучасній інноваційній освіті / М.О. Лазарєв // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: [монографія] / [наук. редактор проф. М.О. Лазарєв]. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 48 – 104.
 24. Лазарєв М. О. Основні критерії професійного потенціалу сучасного менеджера в контексті теорії  творчої самореалізації / М. О. Лазарєв // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 148–172.
 25. Лазарєв М. О. Сучасна евристична освіта та її ціннісно-гуманітарні орієнтації / М.О. Лазарєв // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистостів евристичній освіті: [монографія] / [наук. редактор проф. М.О. Лазарєв]. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 80 – 111.
 26. Лазарєв М. О. Творча самореалізація особистості вчителя, студента, учня в людиноцентрованій евристичній освіті / М.О. Лазарєв // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагогав інноваційній освіті: монографія [наук. редактор проф. М.О. Лазарєв]. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 69 – 111.
 27. Максименко Т.М. Професійна підготовка адміністративного персоналу освітніх установ / Т.М. Максименко // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 172–187.
 28. Пшенична Л. В. Магістерська підготовка – своєрідний феномен формування позитивного  іміджу майбутнього менеджера / Л. В. Пшенична // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 206–235.
 29. Пшенична Л. В. Складові професійного простору майбутнього викладача / Л. В. Пшенична // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи: [монографія] / [за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої, проф. О.Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 286 313.
 30. Рисіна М.Ю. Управління професійним розвитком учителів у західноєвропейських країнах: історико-педагогічний аспект / М.Ю. Рисіна // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 235–254. 
 31. Сбруєва А.А. D(digital)-інновації у вищій освіті: періодизація, класифікації та чинники ефективності / А.А. Сбруєва // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / за ред. проф. А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 201 – 225.
 32. Сбруєва А.А. Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-педагогічній сфері змін / А.А. Сбруєва // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів [колективна монографія] / [за заг. ред. А.А. Сбруєвої та О.М. Полякової]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 261–281.
 33. Скоробагатська О. І. Проблема психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи до травмуючого впливу суспільства ризику / О. І. Скоробагатська // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : [монографія] / [за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 363–384.
 34. Скоробагатська О.І. Вплив соціально-психологічних феноменів на ефективність адміністративного управління / О.І. Скоробагатська // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 254–275.

 

Н А В Ч А Л Ь Н О-М Е Т О Д И Ч Н І   П О С І Б Н И К И

 1. Живодьор В. Ф. Теорія і практика вищої професійної освіти : навчальний посібник / В.І. Сігова, В.Ф. Живодьор, О.М. Рудь, Л.М. Артюшкіна. - Суми : РВВ СОІППО, 2013. – 355 с.
 2. Живодьор В. Ф. Управління інформаційними зв’язками : Навчальний посібник / В. Ф. Живодьор, О. І. Крюков, С. М. Луценко, С. П. Ніколаєнко, С. В. Пухно. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017. – 315 с.
 3. Загальні основи педагогіки : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки / [уклад. : Т. М. Максименко, Д. О. Козлов]. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 192 с.
 4. Інноваційний менеджмент в освіті : навчально-методичний посібник / укладачі: О.Г. Козлова, А.А. Сбруєва, М.О. Лазарєв, Д.О. Козлов. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 226 с.
 5. Інформатика в схемах і таблицях : навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко. – Суми : Вид-во „МакДен”, 2013. – 76 с.
 6. Історія педагогіки: у схемах, картах діаграмах : навчальний посібник. – Суми, 2015. Рисіна М.Ю. Теми: 1(2-3); 2(1-4); 4 (1-3,6); 5(1,3,4.1–4.3, 4.5,4.7); 8(3.2,7); 10 (4,16,17); 11(4,7,7–10); 13 (1-3,5,6,8,8-10); 14 (1-9), 11,12,13.1); 15;16;17(1,4).
 7. Кадровий менеджмент: навчальний посібник для слухачів магістратури педагогічних вищих навчальних закладів / О.Г. Козлова, В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 180 с.
 8. Керівник адміністративної служби : навчально-методичний посібник / укладачі: А.А. Сбруєва, О.Г. Козлова, Г.Г. Довгополова. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 187 с.
 9. Козлова О. Г. Освітні технології : навчально-методичний посібник / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов. – Суми : Університетська книга, 2013. – 94 с.
 10. Менеджмент організації : навчально-методичний посібник / укладачі: Є.М. Хриков, О.Г. Козлова, Д.О. Козлов. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 382 с.
 11. Методи обчислень : навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 134 с
 12. Моделювання в системі управління освітою: навчально-методичний посібник / [уклад. : О. Г. Козлова, Д.О. Козлов, І. І.Гавриленко, Т. М. Максименко]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 215 с. 
 13. Муніципальний менеджмент : навчально-методичний посібник / укладачі: М.О. Лазарєв, О.Г. Козлова, Д.О. Козлов. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 140 с.
 14. Навчально-методичний посібник до курсу «Управління проектами матеріального та нематеріального виробництва» для студентів заочного відділення : навч.метод. посіб. / укладачі: А.А. Сбруєва, О.Г. Козлова, О.О. Штань. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. –  104 с.
 15. Обчислювальний практикум : навчально-метод. посібник / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, М. Г. Друшляк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 132 с.
 16. Прийняття рішень в адміністративному менеджменті : навчально-методичний посібник / укладачі: О.Г. Козлова, Д.О. Козлов, В.Ф. Живодьор. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 124 с.  
 17. Психологія управління: навч.-метод. посібник / укл. О.І. Скоробагатська, О.Г. Козлова, Д.О. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 137 с.   
 18. Пшенична Л. В. Керівник навчального закладу: навч. посіб./ Л. В. Пшенична. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – 520 с.
 19. Пшенична Л. В. Управління фінансово-економічною діяльністю : навчально-методичний посібник: навчально-методичний комплекс для магістрів спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» / Л.В. Пшенична. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 264 с.
 20. Теорія організації : навчально-методичний посібник / укладачі: О.Г. Козлова, А.А. Сбруєва, Д.О. Козлов. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 228 с.
 21. Технології комп’ютерних мереж в управлінні організацією : навч.-метод. посіб. / [уклад. : В. Г. Шамоня, Т. М. Максименко]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 126 с.
 22. Трансфер технологій : навчально-методичний посібник / укладачі: О.Г. Козлова, М.О. Лазарєв, Д.О. Козлов, А.А. Сбруєва, О.І. Скоробагатська. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 164 с.
 23. Управління проектами матеріального та нематеріального виробництва : навчально-методичний посібник / укладачі: А.А. Сбруєва, О.Г. Козлова, М.В. Тарабан, Д.О. Козлов. – Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 180 с.
 24. Хриков Є.М. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / Є.М. Хриков. – Х., 2017. – 237 с.
 25. Хриков Є.М. Система управління якістю адміністративних послуг. Навчальний посібник / Є.М. Хриков. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 208 с.
 26. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом. Навч. посіб. Ч. 2. / Є.М. Хриков. – Х.: ФОП Андреєв К.В., 2016. – 338 c.
 27. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом. Навч. посіб. Ч.1. / Є.М. Хриков. – Х. : ФОП Андреєв К.В., 2016. – 354 c.
 28. Шамоня В. Г. Аналіз електронних ресурсів в контексті розвитку та інновацій економічної галузі: досвід СумДПУ / В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Вип. 2(12). – С. 190-195.

М Е Т О Д И Ч Н І   Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

 1. Гавриленко І.І. Методичні рекомендації з викладання навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент» : для магістрантів за напрямом підготовки 07 Управління та адміністрування, спеціальності «Менеджмент» / уклад. : В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 32 с.
 2. Загальна педагогіка : методичні рекомендації / [уклад. : Т. М. Максименко, О. Д. Козлов]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 144 с.
 3. Історія психології : метод. реком. для студентів спеціальності «Практична психологія» заочної форми навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і психології (відділення післядипломної освіти) СумДПУ імені А.С. Мкаренка / [уклад. : С. В. Пухно, Т. М. Максименко]. – вид. 2-ге, доп. і перероб. – Суми, 2014. – 60 с.
 4. Конфліктологія : метод. реком. для студентів спеціальності «Практична психологія» заочної форми навчання Інституту педагогіки і психології (відділення післядипломної та додаткової освіти) СумДПУ імені А.С. Макаренка / [ уклад. : С. В. Пухно, Т. М. Максименко]. – Суми : Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 36 с.
 5. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / автори-упорядники : О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва, Д. О. Козлов, М. О. Лазарєва ; за ред. доктора педагогічних наук, професора А.А. Сбруєвої. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 48 с.
 6. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом» / автори-упорядники : О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва, Д. О. Козлов, М. О. Лазарєва ; за ред. доктора педагогічних наук, професора А. А. Сбруєвої. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 48 с.
 7. Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. (Спеціальність : 8.18010020 «Управління навчальним закладом») : методичні рекомендації (ч. 1) / О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, Л.В. ПшеничнаА. А. Сбруєва, Д.О. Козлов. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 87 с.
 8. Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. (Спеціальність : 8.18010020 «Управління навчальним закладом») Робочий зошит : методичні рекомендації (ч. 2) / О. Г. Козлова, М. П. Кононенко,  Л.В. ПшеничнаА. А. Сбруєва, Д.О. Козлов. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017.– 33 с.
 9. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» /  автори-упорядники : О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва, Д. О. Козлов, М. О. Лазарєва ; за ред. доктора педагогічних наук, професора А. А. Сбруєвої. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 48 с.
 10. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців за спеціальністю 011 «Науки про освіту» / автори-упорядники : О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва, Д. О. Козлов, М. О. Лазарєва ; за ред. доктора педагогічних наук, професора А. А. Сбруєвої. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 48 с.
 11. Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. (Спеціальність : 073 «Менеджмент» спеціалізація: «Управління навчальним закладом») Робочий зошит : методичні рекомендації (ч. 2) / О. Г. Козлова, М. П. Кононенко,  Л.В. Пшенична, А. А. Сбруєва, Д.О. Козлов. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017.– 33 с.
 12. Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. (Спеціальність : 073 «Менеджмент»  спеціалізації «Управління навчальним закладом») : методичні рекомендації (ч. 1) / О. Г. Козлова, М. П. Кононенко,  Л.В. ПшеничнаА. А. Сбруєва, Д.О. Козлов. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 87 с.
 13. Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. (Спеціальність : 011 «Науки про освіту») : методичні рекомендації (ч. 1) / О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 96 с.
 14. Програма стажування. Кваліфікаційний рівень – магістр. (Спеціальність : 011 «Науки про освіту») Робочий зошит : методичні рекомендації (ч. 2) / О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 38 с.
 15. Програма стажування. Освітній ступінь – магістр. (Спеціальність : 073 Менеджмент спеціалізація «Адміністративний менеджмент») : методичні рекомендації : у 2 ч. / [уклад. О. Г. Козлова, В. Ф. Живодьор, Д. О. Козлов]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Ч. 2 : Робочий зошит. – 24 с.
 16. Програма стажування. Освітній ступінь – магістр. (Спеціальність : 073 «Менеджмент» спеціалізація «Адміністративний менеджмент») : методичні рекомендації : у 2 ч. / [уклад. О. Г. Козлова, В. Ф. Живодьор,  Д. О. Козлов]. – Суми : ФОП С.П. Цьома, 2017. – Ч. 1 : Програма. – 33 с.

 

Н А У К О В І   С Т А Т Т І  У  Ф А Х О В И Х  В И Д А Н Н Я Х  У К Р А Ї Н И

 1. Гавриленко І.І. Антикризове управління навчальним закладом: аспектний аналіз практичного досвіду А.С. Макаренка / О.Г. Козлова, І.І. Гавриленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9. - С. 47-56.
 2. Гавриленко І.І. Змістові засади управлінської діяльності А. С. Макаренка : управління навчально-методичною роботою / І. І. Гавриленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 401–409.
 3. Гавриленко І.І. Нормативні засади управлінської діяльності А. С. Макаренка / І. І. Гавриленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 93–103.
 4. Гавриленко І.І. Особливості кадрового забезпечення навчально-виховного процесу в трудовій колонії ім. М. Горького (1920–1928 рр.) / І. І. Гавриленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 47–55.
 5. Гавриленко І.І. Фінансово-господарська діяльність А. Макаренка – завідувача трудової колонії ім. М. Горького / І. І. Гавриленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 96–103.
 6. Довгополова Г. Г. Досвід США в підготовці магістрів з педагогічної освіти / Г. Г. Довгополова, М. Ю. Степанець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 5 (31). – С. 25–34.
 7. Козлов Д. О. Mobility in Higher Education / M. Rysina, D. Kozlov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / гол. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. - № 8. – С. 213–224.
 8. Козлов Д. О. Педагогічні умови ефективної реалізації процесу формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 7 (41), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 119–135.
 9. Козлов Д. О. Професійна кар’єра майбутнього викладача вищої школи: досвід управлінської рефлексії / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 6(40). – С. 212–219.
 10. Козлов Д. О. Професійна мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема / Д. О. Козлов. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 63–72.
 11. Козлов Д. О. Теоретичне обґрунтування моделі формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 8(42). – С. 238–294.
 12. Козлова О. Г. Антикризове управління в діяльності А. С. Макаренка : аспектний аналіз / О. Г. Козлова, Гавриленко І.І. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – С. 47–57.
 13. Козлова О. Г. Генеза поняття «тезаурус» теорії управління освітою / О.Г. Козлова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2016. – Вип. 50-51. – С. 63–68.
 14. Козлова О. Г. Організаційно-педагогічні основи забезпечення сучасної правової освіти школярів в Україні / О.Г. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 204.–214.
 15. Козлова О. Г. Основні напрями виховання особистості в професійній діяльності А. С. Макаренка / О. Г. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 27–39.
 16. Козлова О. Г. Правова культура майбутніх юристів як педагогічна проблема / О. Г. Козлова, А.А. Павленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 8 (45). – С. 125–135.
 17. Козлова О. Г. Професійна мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. В. Малецька, // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С. 63–72.
 18. Козлова О. Г. Управління процесом професійної підготовки майбутніх учителів інформатики / О.Г. Козлова // Теорія та методика професійної освіти. Електронне наукове фахове видання. Розділ. Теоретичні та методичні основи розвитку професійної освіти, 2017. - Випуск № 12 (1). URL: http://tmpo.ivet-ua.science/images/Vol.12/Kozlova_12.pdf
 19. Корж-Усенко Л.В. Академічна автономія у вищій школі України в ХІХ – на початку ХХ століття / Л.В. Корж-Усенко // Історико-педагогічні студії : науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Спецвипуск ІV Морозівські педагогічні читання: «Академічні свободи і автономія університету» (15-16 квітня 2016 р., м. Київ). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова– 2016. – № 9–10. – С. 75-81. 
 20. Корж-Усенко Л.В. Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України / Л.В. Корж-Усенко // Наукові записки Серія : Педагогічні науки / ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Вип. 156. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 80–86. 
 21. Корж-Усенко Л.В. Джерельна база з історії вищої освіти в Україні на початку ХХ століття / Л.В. Корж-Усенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2016. – № 4 (55). – С. 338–344.
 22. Корж-Усенко Л.В. Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л.В. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 172–180.
 23. Корж-Усенко Л.В. Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. В. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 172-180.
 24. Корж-Усенко Л.В. Козацька педагогіка: досвід, реалії, перспективи / Л.В. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол.: А.А. Сбруєва (гол. Ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – Вип. 4 (38). – С. 237-245.
 25. Корж-Усенко Л.В. Козацька педагогіка: досвід, реалії, перспективи / Л.В. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол.: А.А. Сбруєва (гол. Ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – Вип. 4 (38). – С. 237-245.
 26. Корж-Усенко Л.В. Народні університети в Україні як феномен освіти дорослих / Л.В. Корж-Усенко // Науковий вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія : Педагогічні науки – 2017. – № 32. 
 27. Корж-Усенко Л.В. Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського / Л.В. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол.: А. А. Сбруєва (гол. Ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 12-20.
 28. Корж-Усенко Л.В. Традиційні християнські цінності новаторської школи Петра Прокоповича / Л.В. Корж-Усенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / ред. кол.: Н. Побірченко (гол. Ред.) [та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 257-264.
 29. Косяк В. А. От мира христианского к миру секулярному / В. А. Кóсяк // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал № 1 (11) 2015. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – С. 124 – 135
 30. Косяк В. А. Путешествия. Опыт феноменологической редукции / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал № 2 (10). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 141 – 150.
 31. Косяк В. А. Сакральный модус духа / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал №1 (9). – Суми: СумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. – С. 133 – 142.
 32. Косяк В. А. Секуляризация европейского социума / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації, Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017, № 1 (15).– С. 31 – 39.
 33. Косяк В. А. Телесные основания культуры / В. А. Косяк // Філософія науки: трдиції та інновації, Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016, № 1-2 (13-14).– С. 137 – 143.
 34. Лазарєв М. О. Діагностика самореалізації пізнавально-творчих якостей студентів і старшокласників в евристичному навчанні / М.O. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 64 – 77.
 35. Лазарєв М. О. Евристична освіта у професійно-творчій самореалізації майбутнього педагога / М. О. Лазарєв // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : [монографія] : до 180 річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова, до 25 річчя кафедри педагогічної творчості / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, – Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – С. 397– 424.
 36. Лазарєв М. О. Методи творчої діяльності в евристичній освіті / М.O. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 110 –124.
 37. Лазарєв М. О. Особливості і проблеми сучасної евристичної освіти майбутніх педагогів / М.O. Лазарєв // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми, теорії і практики: зб. наук. праць. - Київ: вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 23 (33). – С. 17 – 24.
 38. Лазарєв М. О. Професійно-творча підготовка майбутнього вчителя в евристичній освіті / М.O. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 55 – 68.
 39. Лазарєв М. О. Самореалізація творчих і духовних цінностей особистості в евристичній освіті / М.O. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка,, 2014. – № 7 (41). – С. 270 –280.
 40. Максименко Т. М. Роль самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу / Т. М. Максименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий дурнал / голов. Ред. А .А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренко, 2017. – № 5(69). – С. 281–291.
 41. Максименко Т. М. Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ / Т. М. Максименко, С. В. Пухно // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2015. – Випуск 2 (5). – С. 39–47.
 42. Пшенична Л. В.  Індивідуальність як унікальна самобутність учителя / Л. В.Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 8(42). – С. 149-160.
 43. Пшенична Л. В. Вища освіта – дієвий механізм соціалізації молоді / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – №3(47). – С. 480-489.
 44. Пшенична Л. В. Вплив рейтингу на імідж викладача / Л. В.Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 6(40). – С. 3–16.
 45. Пшенична Л. В. Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту» / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 2(66). – 344с. – С. 113–128.
 46. Пшенична Л. В. Інноваційні процеси в освіті як фактор її розвитку / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 4(38). – С. 3–16.
 47. Пшенична Л. В. Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самоудосконалення / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – №9(63). – С. 137–150.
 48. Пшенична Л. В. Післядипломна освіта – сучасні тенденції прогресу / Л.В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – №3(57). – С.439-448.
 49. Пшенична Л. В. Рейтинг викладача як індикатор якості освіти / Л. В.Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – №1(35). – С. 9-17.
 50. Пшенична Л. В. Стратегії держави в підготовці науково-педагогічних кадрів нової генерації / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – №8(62). – С. 198-212.
 51. Сбруєва А.А. Відкритий метод координації: інноваційний механізм управління євроінтеграційними процесами у сфері вищої освіти / А.А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : Наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. −№ 6 (40), – С.282-294. Index Copernicus International. Режим доступу:http://www.pedscience.inf.ua/
 52. Сбруєва А.А. До проблеми D(digital)-інновацій у вищій освіті: етапи розвитку та чинники ефективності / А.А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. – № 8 (52) . – С. 450–464. Index Copernicus International. Режим доступу: http://www.pedscience.inf.ua/
 53. Сбруєва А.А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу / А.А. Сбруєва // Вища освіта України. 2013. – № 3. С.89-95. Google Scholar Режим доступу: http://ihed.org.ua/ua/resursy/naukovi-fakhovi-vydannia.html
 54. Сбруєва А.А. Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету / А.А. Сбруєва, Д.О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 6 (60). – С. 71–87. Index Copernicus International.
 55. Сбруєва А.А. Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу / А.А. Сбруєва, Д.О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 3(57). – С. 504–515. Index Copernicus International.
 56. Сбруєва А.А. Наднаціональний вимір управління Болонським процесом: субʼєкти, функції, механізми / А.А. Сбруєва // Вища освіта України. – 2014. – № 1. – С. 91-98. Google Scholar Режим доступу: http://ihed.org.ua/ua/resursy/naukovi-fakhovi-vydannia.html
 57. Сбруєва А.А. Освіта обдарованих і талановитих: організаційні засади та тенденції розвитку міжнародного співробітництва // Педагогічні науки, теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 8 (34). – С. 14–26. Index Copernicus International. Режим доступу:http://www.pedscience.inf.ua/
 58. Сбруєва А.А. Порядок денний ЄС у сфері вищої освіти: пріоритети програми «Освіта та професійна підготовка 2020» / А.А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. – № 10 (64). – С. 110–123. Index Copernicus International. Режим доступу: http://www.pedscience.inf.ua/
 59. Сбруєва А.А. Проблема взаємозв’язку навчальної та наукової діяльності вищої школи: аналіз зарубіжних досліджень / А.А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41), − С.28-40. Index Copernicus International. Режим доступу:http://www.pedscience.inf.ua/
 60. Сбруєва А.А. Проблеми, суперечності та перспективи розвитку танцювальної освіти в сучасній американській школі / А.А. Сбруєва, М.Г. Сбруєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017. - № 7 (61). – С. 12–25. . Index Copernicus International.
 61. Сбруєва А.А. Розвиток європейської вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи/ А.А. Сбруєва // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С.13– 20. Google Scholar Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/index.php/euj
 62. Сбруєва А.А. Стратегії інтеграції освітньої та наукової діяльності університету / А.А. Сбруєва // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – № 3(25). – С. 25-39. Index Copernicus International. Режим доступу:http://www.pedscience.inf.ua/
 63. Сбруєва А.А. Тенденції трансформації місії університету: порівняльно-педагогічний аналіз / А.А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. – № 6 (50) . – С. 448-461. Index Copernicus International. Режим доступу:http://www.pedscience.inf.ua/
 64. Сбруєва А.А. Чинники побудови ефективної освітньої організації / А.А. Сбруєва, О.Г. Козлова // Педагогічні науки, теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 1 (27). – С. 111 – 122. Index Copernicus International. Режим доступу:http://www.pedscience.inf.ua/
 65. Скоробагатська О. І. До проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату як умови ефективного управління навчальним закладом / О. І. Скоробагатська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол.: А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 7. – С. 136–144. 
 66. Скоробагатська О. І. До проблеми психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи в умовах суспільства ризику / О.І. Скоробагатська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – № 9. – С. 224-238. 
 67. Скоробагатська О. І. Проблема ціннісного самовизначення особистості майбутнього менеджера освіти / О. І. Скоробагатська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / ред. кол.: А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 8. – С. 202–211. 
 68. Скоробагатська О. І. Психологічні особливості інноваційної діяльності у суспільстві ризику / О.І. Скоробагатська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – № 7(41). – С. 79-87.
 69. Скоробагатська О. І. Феномен конформізму в контексті проблеми ефективності адміністративного управління / О. І. Скоробагатська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – № 4 (68). – С.259–271. 

Н А У К О В І  С Т А Т Т І  У  З А К О Р Д А Н Н И Х  В И Д А Н Н Я Х

 1. Electronic Textbook in the Context of Educational Trends and Modern Internet Technologies / Olena V. Semenikhina, Vladimir G. Shamonya, Olga N. Udovychenko, Artem A. Yurchenko. Electronic Textbook in the Context of Educational Trends and Modern Internet Technologies // Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2014. – Vol.(2), № 2. – Pp. 99-107. – Режим доступу до журн. : http://ejournal18.com/journals_n/1420450397.pdf
 2. Kalinina L.N. Staatlich-gesellschaftliche Leitung des Bildungswesens im Kontext des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft in der Ukraine / L.N.Kalinina // Europäische Fachhochschule «European Applied Sciences». – № 6 – 2013.– Р.78–80.
 3. Гавриленко І.І. Attualita della ricerca relativa all'esperienza manageriale di A. Makarenko / І. І. Gavrilenko // Slavia – Rome – Italy : Via Corfinio, 2015. – № 2. – С. 112–114.
 4. Довгополова Г. Г. The concept of professional learning community in modern American theory of education / H. G. Dovhopolova // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest: Sosiety for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2017. – V. (56), Issue 128. – P. 15–18.
 5. Довгополова Г. Г. The concept of professional learning community in modern American theory of education / H. G. Dovhopolova // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest: Sosiety for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2017. – V (56), Issue 128. – P. 15–18.
 6. Довгополова Г. Г. Концепция профессиональной учебной общины в современной американской теории образования / А. Г. Довгополова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия : Педагогика, психология. – Тольятти : Издательство Тольяттинского государственного университета, 2013. – № 2 (13). – С. 101–104.
 7. Довгополова Г. Г. Развитие организационной культуры школы в концепции «заботливой школы» / А. Г. Довгополова // Учёные записки университета имени П. Ф. Лесгафта : Научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского политехнического университета, 2013. - №2(96) – С. 40–44.
 8. Живодьор В. Ф. Management information systems as an instrument for making the effective administrative decisions / . F. Zhivodyor // Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk : Publishing House «АDNDU», 2015. – Р.130–140.
 9. Калініна Л. Соціальний контекст загальнонаукового феномену механізму / Л.Калініна // Electronic Journal «The Theory and Methods of Educational Management», Edition 2 (14) (2014) / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://umo.edu.ua/katalog/1124-electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-2-14-2014. Назва з екрана.
 10. Козлов Д. О. Зарубежный опыт формирования управленческой компетентности будущего преподавателя высшей школы / Д. А. Козлов // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета, 2014. – № 4 (32). URL: http://www.scientific-notes.ru/pdf/037-029.pdf
 11. Козлов Д. О. Исследовательская составляющая управленческой компетентности преподавателя высшей школы в зарубежном научном дискурсе / Д. А. Козлов // Ta’lim Texnologiyalari. – Ташкент, 2015-yil. – № 1 (51). – С. 65 69.
 12. Козлов Д. О. Коммуникативная составляющая управленческой компетентности магистра педагогики высшей школы / Д. А. Козлов // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования : сб. науч. ст. Белоруский государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2014. – Вып. 13. – С. 32 38.
 13. Козлова Е. Г. Инновационная культура будущего педагога : опыт структурно-функционального анали за / Е.Г. Козлова // ZAGROPONE CZ£OWIECZEÑSTWO : Od źródeł zagrożeń i patologii do pro& laktyki i wsparcia : [монографія]. – Tom III. – Kraków, 2015. – S. 199–219.
 14. Козлова Е. Г. Структурные составляющие инновационной культуры будущего педагога / Е.Г. Козлова // Studia Pedagogicze. Problemy spoteczne, educacyjne i artystyczne : [монографія]. - Kelcze: Університет імені Яна Кохановського. – 2014. – t. 24. – S. 421–440.
 15. Корж-Усенко Л.В. Развитие кадрового потенциала высшей школы в XIX – начале XX века / Л.В. Корж-Усенко // Весці БДПУ. Серия 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя : научное издание Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Минск: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2016. – № 4 (90). – С. 11–14.
 16. Корж-Усенко Л.В. Розвиток освіти в Україні козацького періоду: контекст діалогу культур = Die Bildungsentwicklung in der Ukraine während der Kosakenperiode: der Kontext des Dialogs der Kulturen / Л.В. Корж-Усенко // ІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (1-4 листопада 2012 р., Мюнхен) = III Internationale virtyelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht (München, 1-4 November, 2012). – München – Berlin – Washington, D. C.: Verland Otto Sagner, 2013. – P. 800-816.
 17. Пшенична Л. В. Knowledge management as an aspect of the intellectual capital management / L. Pshenychna, О. Skyba // International review of management and marketing. – 2017. – 7(4). – P. 1 – 6.
 18. Пшенична, О.О. Скиба // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest: Sosiety for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2017. – V. (58), Issue 133. – P. 40–43.
 19. Сбруєва А.А. Integration of Educational and Research Constituents of the Process of Specialists’ Professional Training in the Universities of Developed Countries / Alina Sbruieva //: Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – № 3. – Р. 7–13. De Gruyter Open. EBSCO, World Cat, Google Scholar. Режим доступу: DOI: 10.1515/rpp-2015-0048
 20. Сбруєва А.А. Transformation of the Academic Culture of European University in the Context of the Risk Society / Alina Sbruieva // Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 2014. – T. 24. – S. 217–230. Index Copernicus International

Н А У К О В І С Т А Т Т І  У  І Н Ш И Х   В И Д А Н Н Я Х

 1. Kalinina L.N. School education reform perspective in czech republic / L. Kalinina // Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – Вип. 10 (2013): [Електронний ресурс] / Режим доступу: // http://tme.umo.edu.ua/docs/10/21.pdf . – назва з екрана.
 2. Rysina M. Role of international educational links in the formation of world higher education system / M. Rysina, Ye. Marynenko // Вісник Черкаського університету : збірник наукових праць Черкаського національного університету ім.  Богдана Хмельницького. Серія :  педагогічні  науки. – Черкаси  : Бізнес-інноваційний центр Черкаського  національного університету  ім.  Богдана Хмельницького, 2016. – № 15. – С. 73-79.
 3. Гавриленко І.І. Процесуальні засади управлінської діяльності А. Макаренка: аналітична функція / І. І. Гавриленко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: педагогічні науки. - Глухів: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2015. – Вип. 27. – С. 100–106.
 4. Довгополова Г. Г. Development of American school organizational culture in the concept of «caring school community» / G. H. Dovgopolova // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 4/36. – С. 96–105.
 5. Довгополова Г. Г. Development of American school organizational culture in the concept of «caring school community» / G. H. Dovgopolova // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 4/36. – С. 96–105.
 6. Довгополова Г. Г. The school-level factors of effective schooling / H. H. Dovhopolova // Вісник Черкаського університету : збірник наукових праць Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія : педагогічні науки. – Черкаси : Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 2016. - № 9. – С. 75–80.
 7. Довгополова Г. Г. The school-level factors of effective schooling / H. H. Dovhopolova // Вісник Черкаського університету : збірник наукових праць Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія : педагогічні науки. – Черкаси : Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 2016. - № 9. – С. 75–80.
 8. Живодьор В. Ф. Сутність і значення навчальної дисципліни «аудит і оцінювання управлінської діяльності» в процесі підготовки майбутніх керівників ЗНЗ / В. Ф. Живодьор // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2013 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 192-193.
 9. Калініна Л. Стан і перспективи впровадження інформатизації освіти / Л. М. Калініна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015.– № 1.– С. 5–7.
 10. Калініна Л. Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія / Л.М. Калініна. – К., 2014. – 285 с.
 11. Калініна Л. Фактори та проблеми державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом у змісті підручника для керівника школи / Л.М. Калініна // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – К.: «Педагогічна думка», 2014. – Вип.14. – С. 231–247.
 12. Козлов Д. О. Професійна компетентність викладача вищої школи як менеджера інноваційних змін: філософський аспект / Д. О. Козлов // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Випуск 50. – С. 3–7
 13. Корж-Усенко Л.В. Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз / Л. В. Корж-Усенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси: Бізнес-інноваційний центр Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 2016. – № 12. – С. 75–81.
 14. Корж-Усенко Л.В. Історіографічний вимір становлення вищої освіти в Україні / Л. В. Корж-Усенко // Історико-педагогічний альманах. – Умань: Уманьський державний педагогічний університет імені П. Тичини, 2014. – Вип. 2. – С. 59-63.
 15. Пшенична Л. В. Організація фахової підготовки студентів ВНЗ як формування суб’єктів професійного саморозвитку / С. Б. Кузікова, Л. В. Пшенична // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія: психологічні науки. – Херсон: Херсонський державний університет, 2014. – Випуск І, том І. – С. 200–206.

З Б І Р Н И К И   С Т А Т Е Й  З А  М А Т Е Р І А Л А М И 
Н А У К О В О-П Р А К Т И Ч Н И Х  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Й

Магістр 20141   Магістр 20151   Магістр 20161   Магістр 20171

Обновлено 09.01.2018 10:39