Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
РОБОЧІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ МО та ПВШ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.02.2016 09:09

РОБОЧІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

зі спеціальності 011 "Науки про освіту" та 011 "Освітні, педагогічні науки" 

 

 1. Актуальні проблеми інноваційного розвитку освіти
 2. Андрагогіка в системі педагогічних наук
 3. Екологічна та соціальна безпека діяльності
 4. Загальні основи педагогіки
 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 6. Інформаційні технології в освіті /Мультимедія в освіті
 7. Методологія та логіка наукових досліджень
 8. Моделювання діяльності фахівця
 9. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
 10. Освітні технології у вищій школі
 11. Педагогічна психологія
 12. Педагогічний контроль в системі освіти
 13. Порівняльна педагогіка вищої школи
 14. Правове забезпечення професійної діяльності
 15. Психологічні проблеми виховання
 16. Системний підхід у вищій освіті
 17. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
 18. Теорія та менеджмент організації
 19. Управління вищим навчальним закладом
 20. Філософія освіти  

РОБОЧІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

зі спеціальності 073 "Менеджмент"

 1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 2. Інноваційний менеджмент в освіті
 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 4. Кадровий менеджмент
 5. Керівник адміністративної служби
 6. Керівник навчального закладу
 7. Корпоративне управління
 8. Маркетинг в освіті
 9. Менеджмент організації
 10. Методологія системного підходу та наукових досліджень
 11. Методологія та організація наукового дослідження, її роль в діяльності менеджера освіти
 12. Моделювання в системі управління освітою
 13. Муніципальний менеджмент
 14. Освітні технології
 15. Правове забезпечення професійної діяльності
 16. Прийняття рішень в адміністративному менеджменті
 17. Психологія управління
 18. Теорія і практика бізнес планування
 19. Теорія організації
 20. Техніка управлінської діяльності
 21. Технології комп'ютерних мереж в управлінні організацією
 22. Трансфер технологій
 23. Управління змістом робіт
 24. Управління інформаційними зв'язками
 25. Управління навчальною та виховною діяльністю
 26. Управління проектами матеріального та нематеріального виробництва
 27. Управління фінансово-економічною діяльністю
 28. Філософія науки
РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ
(напрям підготовки 6.040101 Хімія, 6.040102 Біологія, 6.040104 Географія)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

(напрям підготовки 6.040101 Хімія, 6.040102 Біологія,6.040104 Географія)

Порівняльна педагогіка

 

 

 

 

Обновлено 28.12.2017 10:49