Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Наукові праці викладачів кафедри психології PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
13.06.2013 14:03

Участь у наукових, науково-методичних, експертних, професорських радах, комісіях:

Єрмакова Н.О. - член університетської експертної комісії з оцінки студентських наукових робіт в галузі вікової і педагогічної психології;

Членство у Вченій раді Н-Н ІПП – Кузікова С.Б., Єрмакова Н.О., Усик Д.Б., Щербакова І.М.

Кузікова С.Б. – голова експертної комісії по акредитації спеціальності «Практична психологія» у Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля.

Тарасова Т.Б. ‑ членство у Вченій раді Н-Н ІПП;

Голова навчально-методичної ради Н-Н ІПП;

Членство у науково-методичній раді СумДПУ ім. А.С.Макаренка.

Улунова Г.Є. – член навчально-методичної радиЦентру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Сумської облдержадміністрації.

 

Отримання нагород:

Єрмакова Н.О. - подяка МОН

Стадник Г.А. - почесна грамота сумської обласної ради;

Грамота міського голови (кафедра практичної психології);

Пасько К.М. – подяка Сумської обласної ради

Тарасова Т.Б.‑ почесне звання "Професор Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка" грудень 2016

Вертель А.В., Дворніченко Л.Л. – подяка ректора

Гальцова С.В. – захист дисертації і отримання диплома кандидата психологічних наук, спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», НПУ імені М.П.Драгоманова, червень, 2016 р.

Гальцова С.В. – грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка

Улунова Г.Є. – Грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації

Улунова Г.Є. – Грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка

 

Стаття у виданнях, що входять до міжнародної наукової бази даних Copernicus:

 1. Василевська О.І. Теоретичні аспекти дослідження  і шляхи збереження психічного здоров’я учнів  початкової школи // Психологія і особистість №2(10) Частина 1. 2016. – Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний  педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – С. 53-62.
 2. Кузікова С.Б. Актуалізація особистісного саморозвитку як умова подолання конфліктності у підлітків / Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип. 54. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 113–123. (0,66 д.а.)
 3. Кузікова С.Б. Сутнісні модуси самозмінювання у проблематиці психології розвитку: зарубіжна персонологія./ С.Б. Кузікова / Психологія і особистість. Науковий журнал № 2 (10). Частина 1. 2016.–Київ – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016. –.С. 128–137.(0,65 д.а.)
 4. Николаенко С.А.Проблема сочетания гипноза с технологией десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) в процес се психотерапии эмоциональных травм [Текст] / С. А. Николаенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, випуск 3. – Херсон, 2015. С. 159-163.(0,5 д.а)
 5. Николаенко С.А. Разновидности когнитивного взаимопереплетения в структуре стандартной процедуры десенсибилизации и переработки движениями глаз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологіні науки", вип. 2, том 3.- Херсон, 2016. - С. 147-154. (0,5 д.а)
 6. Николаенко С.А.Некоторые методы доступа к травматическим воспоминаниям в бодрствующем состоянии сознания клиента // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологіні науки", вип. 5, том 2.- Херсон, 2016. - С. 181-185. (0,5 д.а)
 7. Пухно С. В. Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних знань / С. В. Пухно // Міжнародний науковий журнал «Фізико-математична освіта». – №1 (7). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 115-125 (0,5 д.а.)
 8. Пухно С. Формування психологічної культури майбутнього вчителя як психолого-педагогічна проблема / С. Пухно // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 99-110 (у друці) (0,5 д.а.)
 9. Улунова Г.Є. Комунікативне вигорання як функціонально-структурні зміни культури професійного спілкування державних службовців// Молодий вчений. – Випуск №12.1 (40) – 2016. – С. 245-250. (0,5 д.а)

 

Монографія з Грифом СумДПУ, НАН України та галузевих національних установ, вітчизняних університетів:

 1. Бедлінський О.І. Мовленнєвий аспект професійної культури вчителя [Текст] // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г.Є. Улунова. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. –  С. 145-163. (1 д.а.)
 2. ГальцоваС.В. Прийняття ефективних рішень як складова професійної психологічної культури. // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток: колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г.Є.Улунова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. ‑ С. 37-52. (1 д.а.)
 3. Кузікова С.Б., Важинський С.Е. Потенціал суб’єктності в ситуаціях невизначеності: формування професійної успішності майбутніх фахівців в різних соціально-професійних умовах [Текст] // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г.Є. Улунова. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 55-72. (1,2 д.а.)
 4. Ніколаєнко С.О. Трансові способи підвищення навіюваності учнів у структурі сугестивно-педагогічної культури вчителя //Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол авт. ; відп. Ред Г. Є. Улунова. - Суми : Видво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. - С. 176-193. (1 д.а.)
 5. Пухно С. В. Психолого-педагогічні складові формування професійної культури майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін // С. В. Пухно, А. І. Салтикова // «Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт., відп. ред. Г.Є. Улунова. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макарена, 2016. – С. 240-255. (0,6 д.а.)
 6. Тарасова Т.Б. Становлення професійної культури педагога засобами психологічної просвіти / Т.Б. Тарасова // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток / кола вт. відп. Ред. Улунова Г.Є – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. с. 193 – 210 (1 д.а.)
 7. Улунова Г.Є.Професійна культура як культура макросистеми, мікросистеми та особистості // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г.Є. Улунова. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 8-21. (1 д.а)

Стаття в фаховому/закордонному виданні:

 одноосібні

 1. SvetlanaKuzikova. Modelofpsychologicalcorrectionof crisisofadolescence / S. Kuzikova / Психологія особистості [Науковий журнал]–Івано–Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – № 1 (7) – С. 24–33.(0,71 д.а.)
 2. Гальцова С. В. Особливості формування прогностичних умінь у майбутніх вчителів. // Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 2. – Łódź : WydawnictwoNaukoweWyższejSzkołyInformatykiiUmiejętności. – 2015. – S. 14-18. (0,42 д.а.)
 3. Улунова Г.Є. Ідеальний та реальний профілі комунікативно-організаторських якостей державних службовців // Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 2. – Łódź : WydawnictwoNaukoweWyższejSzkołyInformatykiiUmiejętności. 2015. ‑ Р. 82-86. (0,42 д.а)
 4. Василевська О.І. Психічне здоров’я особистості як соціально-психологічне явище // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип.3, том 2, 2016.  – С. 7-12. (0,5 д.а.)
 5. Василевська О.І. Казкотерапевтичні техніки в роботі з різними віковими категоріями  // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 2 (37)2015 Т.2. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – С. 66-73. (0,5 д.а.)
 6. Василевська О.І. Теоретичні аспекти дослідження  і шляхи збереження психічного здоров’я учнів  початкової школи // Психологія і особистість №2(10) Частина 1. 2016. – Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний  педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – С. 53-62. (0,5 д.а.) 
 7. Вертель А.В. Метафора як спроба експлікації концептів «свідомість» та «несвідоме» у психоаналітичній традиції [Текст] / А. В.Вертель // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: Збірник наукових праць. Випуск 19–20, 2015. – С. 150–159. (0,5 д.а.) 
 8. Вертель А. В. Синхронистичность и апофения: философско-психологический анализ [Текст] / А. В. Вертель // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Випуск 5, 2015. – С. 151–156. (0,5 д.а.) 
 9. Вертель А.В. Синхронистичность и псхофизическая проблема, или альтернативные интерпретации квантовой механики [Текст] / А. В. Вертель // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Випуск 1, 2016. – С. 14–19. (0,5 д.а.) 
 10. Дворніченко Л.Л. Особливості прояву емпатії в творчій діяльності психолога-консультанта / Л.Л.Дворніченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 8 (34), 2016 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 416 с. – С.180 – 189. (у друці) (0,5 д.а.) 
 11. Дворніченко Л.Л.психологічне консультування як творчість: філософсько-психологічні аспекти допомоги іншому  / Л.Л.Дворніченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 2 (37). –  том 2. –  2015.  Збірник наукових праць – Северодонецк : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015. – С.123-129. (0,5 д.а.) 
 12. Єрмакова Н.О.Дослідження суїцидальних тенденцій у підлітковому віці / Н. О. Єрмакова. //Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Зб. наук.праць. – № 2 (37). – Т. 2. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2016. – 241 с. – С. 137-144. (0,6 д.а.) 
 13. Кузікова С.Б. Адаптація, соціалізація, саморозвиток: потенціал суб’єктності особистості / С.Б. Кузікова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Збірник наукових праць № 3 (38), 2015 р. Том 2.–Сєвєродонецк : Вид–во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015. – С. 187–193.(0,59 д.а.)
 14. Кузікова С.Б. Актуалізація особистісного саморозвитку як умова подолання конфліктності у підлітків / Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип. 54. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 113–123. (0,66 д.а.) 
 15. Кузікова С.Б. Особистість у розвитку: потенціал суб’єктності як модус самозмінювання / С.Б. Кузікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник Наукових праць. Серія психологічні науки. Випуск 1. Том 1. Серія психологічні науки. −Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С.53–58. (0,63 д.а.) 
 16. Кузікова С.Б. Психотехнології особистісного саморозвитку в юнацькому віці: ґенеза образу Я / С.Б. Кузікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник Наукових праць. Серія психологічні науки. Випуск 3. Том 1. Серія психологічні науки.–Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С. 124–129. (0,65 д.а.) 
 17. Кузікова С.Б. Сутнісні модуси самозмінювання у проблематиці психології розвитку: зарубіжна персонологія./ С.Б.Кузікова / Психологія і особистість. Науковий журнал № 2 (10). Частина 1. 2016.–Київ – Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2016. –.С. 128–137. (0,65 д.а.)
 18. Николаенко С. А. Проблема сочетания гипноза с технологией десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) в процес се психотерапии эмоциональных травм [Текст] / С. А. Николаенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, випуск 3. – Херсон, 2015. С. 159-163. (0,5 д.а)
 19. Ніколаєнко C.О. Патопсихологічні особливості бойових посттравматичних стресових розладів [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя – Суми: Вид-во СуДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. - C. 271-274. (0,5 д.а)
 20. Николаенко С.А. Разновидности когнитивного взаимопереплетения в структуре стандартной процедуры десенсибилизации и переработки движениями глаз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологіні науки", вип. 2, том 3.- Херсон, 2016. - С. 147-154. (0,5 д.а)
 21. Николаенко С.А.Некоторые методы доступа к травматическим воспоминаниям в бодрствующем состоянии сознания клиента // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологіні науки", вип. 5, том 2.- Херсон, 2016. - С.181-185. (0,5 д.а)
 22. Ніколаєнко С.О. Трансові способи підвищення навіюваності учнів у структурі сугестивно-педагогічної культури вчителя //Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол авт. ; відп. Ред Г. Є. Улунова. - Суми : Видво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. - С. 176-193. (0,5 д.а)
 23. Пасічник Н.О. Консультація для батьків з елементами тренінгової роботи «В садочок без сліз» // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр./ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / редкол. : Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №25.
 24. Пухно С. В. Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини ХІХ століття / С. В. Пухно // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України за ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – №2 (10), 2016. – С. 104-110.(0,6 д.а.)
 25. Пухно С. В. Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів фізики в ході вивчення дисципліни «Психологія» / С. В. Пухно // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / – Вип. 29. – С. 187-196.(0,6 д.а.)
 26. Пухно С. В. Особливості мотивації до навчання студентів педагогічного вищого навчального закладу як складова формування психологічної культури майбутніх вчителів / С.В. Пухно // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць – №1 (39). – Сєвєродонецьк, 2016. – С. 191-201. (0,6 д.а.)
 27. Стадник Г.А. Розвиток професійної культури майбутніх практичних психологів у процесі навчання в ВНЗ// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія «Психологічні науки». (0,5 д. а.)
 28. Тарасова Т.Б. Психологічні проблеми навчально-професійної діяльності студентів вищого навчального закладу / Т.Б. Тарасова //Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Н.О.Євдокімової. – №2 (15), жовтень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В.О Сухомлинського, 2015. с 141 – 146 (0,5 д.а
 29. Усик Д.Б. Psychologiacalsupportforparentsbringingupmentallyretartedchildren / D.B.Usyk // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Вип. 52. – Х.: ХНПУ, 2016. – 247 с. – С.167-174 (0, 3 д.а.).
 30. Усик Д.Б. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (організація емпіричного дослідження) / Усик Д.Б. // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. №3 (38) 2015. Т. 2. –Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 345 с. – С.303-310 (0, 29 д.а.).
 31. Усик Д.Б. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження) / Усик Д.Б. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: «Психологічні науки». Випуск 3. Т.2. – 2016. Херсон: Видавничий дом «Гельветика». – 161 с. – С.94-100 (0, 25 д.а.).
 32. Щербак Т.І.Психологічні особливості образу фізичного Я спортсменів-юнаків // Науковий вісник ХДУ. Серія психологічні науки. Вип. 1. – Херсон, 2016. – С. 85-90. (0,56 д.а.)
 33. Пасько Е.Н. Об особенностях арт-терапевтического подхода в работе со взрослыми //Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. – 2016., №3. – С. 223-233. (0, 5 д.а.). 

У співавторстві:

 1. БедлінськийО.І., Бедлінський В. О. Розвиток чуттєвої інтуїції студента у процесі навчання / О. І. Бедлінський В. О. Бедлінський // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім.Г. С. Костюка НАПН України. – К: вид-во Фенікс, 2016. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 22 – С. 31-39. (0,5 д.а.)
 2. Вертель А., Кузикова С.Б., Важинський С.Е. Психофизические механизмы развертывания бытийных событий в ситуациях неопределенности /Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». Випуск 59. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. С. 104-108. (0,7 д.а.) 
 3. Щербак Т.І. Розвиток емоційного інтелекту у період фахової підготовки психологів / Щербак Т.І., Щерба А.П. // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К.: Талком, 2016. – С.582-589. (0,4 д.а.)
 4. Щербакова І. М. Концептуалізація дослідження мотивів донорства крові [Текст] / І. М. Щербакова, А. В. Вертель, С. М. Дмитрук // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / редкол.: Огнев’юк В. О., Хоружа Л. Л. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – № 25, 2016. – С. 115–119. (0,65 д.а.) 
 5. стаття у нефаховому виданні одноосібна; 
 6. Василевська О.І. «Серійне малювання» як кризова психологічна техніка // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 97-100. (0.3 д.а.) 
 7. Вертель А. В. Е. Фромм та Г. Маркузе: два погляди на проблему свідомості у фройдомарксизмі / А В. Вертель, В. В. Вертель // Актуальні питання сучасної психології: збірник наукових праць; [за ред: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 23–27. (0,2 д.а.) 
 8. Вертель А. В. К. Г. Юнг та Ю. Евола про можливість інтеграції буддизму та психоаналізу / А.В. Вертель // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць; [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 11–14. (0,2 д.а.) 
 9. Вертель А. В. Кризис европейского (научного) сознания как философско-психологическая проблема / А. В. Вертель // Особистість у кризових та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць; [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С. 20–23. (0,2 д.а.) 
 10. Єрмакова Н.О. Психокорекційна модель конструювання узгодженої довіри в умовах вікової кризи у студентів юнацького віку / Н. О. Єрмакова. //Особистість в кризових умовах та критичних ситуаціях життя: зб.наук.праць  / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2016. – 408 с. – С. 117-121. (0,25 д.а.)
 11. Кузікова С.Б.Стагнація самозмінювання як механізм кризоутворення на життєвому шляху особистості/ С.Б. Кузікова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / [за ред.. : Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. −Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. –С. 58 – 62. (0.3 д.а.) 
 12. Мотрук Т.О. Особливості сімейних цінностей у старшокласників / Мотрук Т.О., Головач І. А. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 164 – 166.
 13. Пасічник Н.О. Профілактика відхилень психічного розвитку дітей дошкільного віку, що проживають в сільській місцевості. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжн. науково-практ. конференції (Суми, 18-19 лютого 2016р) / [за ред. Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 229-231. (0,2 д.а.)
 14. Тарасова Т.Б. Вікові кризи розвитку особистості: продуктивне проживання та психологічна просвіта / Т.Б. Тарасова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць – Суми, Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016 с. 202 – 206 (0,16 д.а)
 15. Улунова Г.Є. Обережно, правила війни! // Сумщина. – № 23. – С. 9. (0,04 д.а)
 16. Улунова Г.Є. Чи готова ваша дитина до школи? // Сумщина. – № 25. – С. 15. (0,04 д.а)
 17. Усик Д.Б. Особливості переживання екзаменаційного стресу студентами / Усик Д.Б. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – 408 с. – С.209-212 (0,12 д.а.).
 18. Черенщикова Д.В. Психологічний супровід науково-педагогічних працівників ВНЗ/ Д.В. Черенщикова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя :зб. наук. праць / [за ред : Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 388 – 393. (0,2 д.а.)
 19. Щербак Т.І. Психологічний дебрифінг як метод психотерапевтичної роботи з наслідками критичних ситуацій / Т.І. Щербак // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 305-308. (0,18 д.а.)
 20. Щербакова І.М. Феноменологія свободи і відповідальності особистості в кризових умовах та критичних ситуаціях життя / І. М. Щербакова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 84-88. (0,34 д.а.)

стаття у нефаховому виданні у співавторстві:

 1. Дворніченко Л.Л. Вагітність як критичний період життя жінки та їїродини /Л.Л. Дворніченко, Т.Є. Дубницька // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»опубліковані у збірнику наукових праць - Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 235 – 240. (0,25 д.а.)
 2. Ілляшевич А. А., Стадник Г. А. Психологічні особливості феномену інтернет-адикцій в молодіжному середовищі.// Актуальні питання сучасної психології: збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасічник Н.О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016 – С.99-103 (0,1 д.а.)
 3. Мотрук Т.О. Шова А. С. Взаємовплив особистісних страхів та мотиваціїї на досягнення мети особистості в юнацькому віці / Т.О. Мотрук, А. С. Шова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 167 – 169. (0,2 д.а.)
 4. Стадник Г. А., Пісклова Є. С. Комп'ютерна ігрова залежність як  хвороба ХХІ століття //Актуальні питання сучасної психології: збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасічник Н.О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016 – С.211-215 (0,1 д.а.)
 5. Усик Д.Б. Дослідження впливу акцентуацій характеру на формування особистості підлітка / Усик Д.Б., Лініцька Є.Т. // Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2 т., Т.1. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – 116 с. – С.30-33 (0,12 д.а.).
 6. Федорова Є.В., Корчака М.В. Чинники збереження психологічного здоров'я особистості  в критичних умовах життя // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжн. науково-практ. конференції (Суми, 18-19 лютого 2016р) / [за ред. Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 229-231. (0,2 д.а.)
 7. Щербак Т.І., Говорун Д. О. Соціально-психологічні передумови девіацій спортсменів // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 393-396. (0,1 д.а.)
 8. Щербак Т.І., Моїсеєнко Н. М. Психологічна характеристика кризового періоду у геронтогенезі // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 219-222. (0,11 д.а.)
 9. Щербак Т.І., Щерба А. П. Психологічні особливості криз професійного становлення психолога // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 396-399. (0,12 д.а.)
 10. Щербакова І.М. Емпіричне дослідження свободи і відповідальності в системі смисложиттєвих орієнтацій студентів-психологів / Щербакова І.М., Голуб Г.В. // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н.О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 255-262. (0,38 д.а.)

тези у матеріалах конференції одноосібні:

 1. Бедлінський О. І. Згуба ненормативної лексики // Професійна культура фахівця: сутність, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 9-12. (0,15 д.а.)
 2. Вертель А. В. Психоаналіз як спроба поєднання європейського мислення на сучасному етапі геополітичного дискурсу / А. В. Вертель // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених (Суми, 16–17 травня 2016 р.). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 106–110. (0,2 д.а.)
 3. Гальцова С. В. До проблеми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. / С. В. Гальцова // Матеріали IIIрегіонального науково-практичного семінару з міжнародною участю [Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи], (21 квітня 2016 року, м. Суми) – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016 – С. 16-17. (0,1 д.а.)
 4. Гальцова С. В. Місце мети в процесі діяльності : матеріали ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»], (14 жовтня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький). ‑ Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 26. ‒ С. 199-200. (0,1 д.а.)
 5. Гальцова С. В. Хто приймає рішення. / С. В. Гальцова //: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи], (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 12-15. (0,17 д.а.)
 6. Дворніченко Л.Л. Любов як міжособистісний феномен в різних культурах та країнах світу / Л.Л.Дворніченко,  матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія» (Суми, 30 березня 2016 р.) / [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасько К. М., та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 23 - 25. (0,1д.а.)
 7. Кузікова С.Б. Концептуализация проблемы становления субъекта саморазвития в юношеском возрасте/ С.Б. Кузікова// Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С.34–36 с. (0,17 д.а.) 
 8. Кузікова С.Б. Організація фахової підготовки студентів–психологів як технологія формування суб’єкта саморозвитку / Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. − С. 32–33. (0,1 д.а.)
 9. Кузікова С.Б. Світосприймання як модератор свідомості і поведінки людини / С.Б. Кузікова / Професійна культура фахівця : сутність, реалії, перспективи :матеріали ІІ Міжнародна науково-практичної конференції (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). –Суми : ФОП Цьома С.П.., 2016. – С. 15-18. (0,2 д.а.)
 10. Кузікова С.Б. Формування суб’єкта саморозвитку як інноваційна акметехнологія вищої освіти / С.Б. Кузікова / Акмеологічні засади інноваційного розвитку закладу освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 лютого 2016 р.). – К. : Київській університет ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 154–157. (0,2 д.а.)
 11. Мотрук Т.О. Окремі питання поліандрії та матріархату: історія та сучасність / Т.О. Мотрук // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. − С. 56–60 (0,4д.а.)
 12. Ніколаєнко С.О. Патопсихологічні особливості бойових посттравматичних стресових розладів [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя – Суми: Вид-во СуДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. - C. 271-274. (0,1 д.а)
 13. Пасько К. Арт-терапія як інноваційна технологія сучасної освітньої системи // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ Міжнародної, науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року : у 3 ч. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч. 2. – С. 286-289. (0,3 д.а.)
 14. Пасько К.М. Філософсько-психологічне осмислення компетентності в контексті нової парадигми професійної освіти// Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних  праць/за заг. редакцією В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Завязун.–Житомир: «Полісся», 2016.– У 3-х ч.– Ч.І. – С. 165-169. (0,2 д.а.)
 15. Пухно С. В. Особливості кризи юнацького віку як чинник проходження адаптації першокурсників ВНЗ / С. В. Пухно // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / [ за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 183-186. (0,2 д.а.)
 16. Пухно С.В. Професійні якості сучасного вчителя з точки зору майбутніх педагогів // Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2016 року м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – С.108-109. (0,1 д.а.)
 17. Пухно С. В. Психологічні особливості студентів-першокурсників як чинники формування їх системи знань з фізико-математичних дисциплін / С. В. Пухно // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / [за ред. О. М. Завражної]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.71-72. (0,1 д.а.)
 18. Пухно С.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя в умовах інноваційних змін в освіті / С. В. Пухно // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року : у 3 ч. – Суми : Фоп Цьома С. П., 2016. – ч. 2. – С. 289-291. (0,1 д.а.)
 19. Стадник Г.А. Развитие профессианальной культуры будущих практических психологов в процессе их обучения в вузе.// Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С.164-166 (0,09 д. а.)
 20. Тарасова Т.Б. Психологічна просвіта в умовах глобалізації / Т.Б. Тарасова // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації": Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 11. с. 220-223 (0,35 д.а.)
 21. Тарасова Т.Б. Психологічна просвіта викладачів – умова інноваційного розвитку вищої освіти / Т.Б. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (06–07 квітня 2016 року, м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. с. 248 – 251 (0,25 д.а.)
 22. Тарасова Т.Б. Психологічні аспекти інформаційних педагогічних технологій / Т.Б. Тарасова // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2016. с. 80-81 (0,12 д.а)
 23. Тарасова Т.Б. Психология в подготовке будущих педагогов: проблемы и перспективы / Т.Б. Тарасова // Материалы Международной научно-практической конференции "Современные проблемы психологии: от истоков к современности" Посвященной 75-летию со дня рождения академика К.А.Оразбековой15 апреля Алматы, изд-во Каз НПУ им. Абая, 2016. с. 126-128 ( 0,3 д.а)
 24. Тарасова Т. Б. Проблеми викладання психологічних дисциплін в процесі підготовки фахівців у системі "людина - людина" / Т.Б. Тарасова // Матеріали ІІ Науково- практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору», 21 - 22 квітня 2016 р. м. Харків вид-во харківської державної академії фізичної культури , Харків. 2016. с. 82 – 84 (0,3 д.а)
 25. Тарасова Т.Б. Особливості методики психологічної просвіти педагогів / Т.Б. Тарасова // Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів 10-11 листопада 2016 р. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016 с. 142-148 ( 0,31 д.а)
 26. Тарасова Т.Б. Проблеми професійної педагогічної культури вчителя психології у загальноосвітній школі / Т.Б. Тарасова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи" (Суми 23 – 24 листопада 2016 р.) – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. с. 115 – 119 (0,18 д.а)
 27. Тарасова Т. Б. Психологічні проблеми контролю успішності студентів " / Т.Б. Тарасова // Матеріали Науково-методичної конференції "Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів" (28-29 квітня 2016 р., м. Суми) - Суми : Вид-во СумДУ, 2016. с.63-65 (0,12 д.а)
 28. Тарасова Т.Б. Яким має бути підручник в умовах евристичної діалогової взаємодії педагога з школярами? / Т.Б. Тарасова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті», (Суми 16 – 17 листопада 2016 р.) – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. с. 148 – 152 (0,2 д.а)
 29. Тарасова Т.Б. Сучасні психолого-педагогічні виклики щодо навчального процесу у загальноосвітній школі / Т.Б. Тарасова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року : у 3 ч. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. - Ч. 2. с. 298 – 301 (0,2 д.а)
 30. Улунова Г.Є. Личностный и социально-психологический аспекты профессиональной адаптации государственных служащих к изменениям в сфере государственной службы// «Психологияның қазіргі мәселесі: қайнар қөзінен баста жаңа заманға дейін» атті Халықар. ғыл.-практ. конф. мат. 15 сәуір 2016. = «Современные проблемы психологи: от истоков к современности» Мат. межд. науч.-практ. конф. 15 апреля 2016. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы, 2016. – Б. 129-131. (0,1 д.а)
 31. Улунова Г.Є. Психологічні чинники порушень правил дорожнього руху водіями // Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ регіонального науково-практичного семінару з міжнародною участю (21 квітня 2016 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 88-89. (0,1 д.а)
 32. Улунова Г.Є. Культура професійного спілкування державних службовців як суб`єктивний чинник реформування державної служби в Україні // Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 41-43. (0,12 д.а)
 33. Улунова Г.Є. Функції комунікативного вигорання // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2015 р. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. (0,1 д.а)
 34. Федорова Є.В. Методи дослідження крос-культурної адаптації в зарубіжній крос-культурної та етнічної психології Збірник наукових праць // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н.О. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С –90-93. (0,18д.а.)

 

тези у матеріалах конференції у співавторстві:

 1. Бедлінський О. І., Олійник Т.І. Формування поняття числа у дошкільному і молодшому шкільному віці // Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ регіонального науково-практичного семінару з міжнародною участю (21 квітня 2016 року, м. Суми). – ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 4-5.(0,15 д.а.)
 2. Бондаренко Т.О., Тарасова Т.Б. Професійне самовизначення старшокласників: можливості психологічної просвіти / Т.О. Бондаренко, Т.Б. Тарасова // Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи : матеріали III регіонального науково-практичного семінару (21 квітня 2016 року, м. Суми). -Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. с. 8-14 (0,25 д.а)
 3. Голец Т.Ю., Тарасова Т.Б. Ціннісні орієнтації майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі професійної підготовки / Т.Ю. Голець, Т.Б. Тарасова // Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи : матеріали III регіонального науково-практичного семінару (21 квітня 2016 року, м. Суми). -Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. с.20-22 (0,1 д.а)
 4. Дворніченко Л.Л. Любов як міжособистісний феномен в різних культурах та країнах світу / Л.Л.Дворніченко,  Х.Л. Рухимович матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія» (Суми, 30 березня 2016 р.) / [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасько К. М., та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 271 - 274. (0,1д.а.)
 5. Єрмакова Н.О., Тарасенко О. В. Впевненість у собі як риса соціально-мобільної особистості у сучасному суспільстві  / Н. О. Єрмакова, О. В. Тарасенко // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 376 с. – С. 357-361. (0,1 д.а.).
 6. Калько А.В., Тарасова Т.Б. Формування уваги молодших школярів засобами психологічної просвіти /А.В. Калько, Т.Б. Тарасова // Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи : матеріали III регіонального науково-практичного семінару (21 квітня 2016 року, м. Суми). -Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. с.30-37
 7. Коренева І.Л., Тарасова Т.Б. Ціннісні орієнтації старшокласників та завдання психологічної просвіти /І.Л. Коренева, Т.Б. Тарасова // Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи : матеріали III регіонального науково-практичного семінару (21 квітня 2016 року, м. Суми). -Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. с.41-50 (0,38 д.а)
 8. Кузікова С.Б., Федорова Є.В. Саморозвиток як умова психологічного здоров’я і суб’єктивного благополуччя особистості // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 жовтня 2016 року) / упор. Н.М. Бамбурак. – Львів :ЛьвДУВС 2016. −С. 164-167. (0,14 д.а.)
 9. Кузікова С.Б., Хомуленко Т.Б. Узгодженість суб’єктивного переживання часу як психосоматичний ресурс особистості// Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 жовтня 2016 року) / упор. Н.М. Бамбурак. – Львів : ЛьвДУВС 2016. − С. 167-170. (0,15 д.а.)
 10. Максименко Т. М., Пухно С.В. Індивідуально-дослідне завдання як форма позааудиторної самостійної роботи студентів ВНЗ / Т. М. Максименко, С. В. Пухно // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали науково-методичної конференції (28–29 квітня 2016 року, м. Суми). – Суми : СДУ. – с. 66-67. (0,1 д.а.)
 11. Михайличенко І. В., Пухно С.В. Курсова робота як форма позааудиторної самостійної роботи студентів ВНЗ / І. В. Михайличенко, С. В. Пухно // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали науково-методичної конференції (28–29 квітня 2016 року, м. Суми). – Суми : СДУ. – С. 52-54. (0,1 д.а.)
 12. Сімбірьова О.О., Стадник Г.А. Взаємозв’язок тривожності та самооцінки підлітків.// Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник  наукових праць /  [за ред : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасічник Н.О.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016 – С.198-201. (0,1д.а.)
 13. Щербак Т.І. Трансформація етнічної ідентичності українських мігрантів у Канаді / Т.І. Щербак, Б.О. Щербак // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н.О. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С – 364-368. (0,1д.а.)
 14. Щербакова І.М. Особливості схильності до девіантної поведінки у студентів-психологів 1-го та 3-го року навчання (порівняльний аспект) / Щербакова І.М., Пасічник А.В. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасічник Н.О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С.368-370. (0,21 д.а.)
 15. Щербакова І.М. Поняття свободи і відповідальності в контексті духовного становлення особистості / Голуб Г.В., Щербакова І.М. // Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасічник Н.О]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С. 14-18. (0,34д.а.)

 

Організація міжнародних наукових заходів:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.)
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.)
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи" (Суми 23 – 24 листопада 2016 р.)

 

Участь у роботі міжнародних наукових заходів:

Бедлінський О. І.

 • Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» (м. Київ, 25-26 липня 2016 р.). (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ регіональний науково-практичний семінар з міжнародною участю «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи» (м. Суми, 21 квітня 2016 року,). (виступ на секційному засіданні);
 • Сьома міжнародна науково-практична Інтернет конференція з україністики «Діалог мов – діалог культур» (Мюнхен, 27-30 жовтня 2016 р.). (виступ на секційному засіданні);
 • Професійна культура фахівця: сутність, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 23-24 листопада 2016 р,). (доповідь на пленарному засіданні);

 

Василевська О.І.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Вертель А.В.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Гальцова С. В.

 • ІІІ регіональний науково-практичний семінар з міжнародною участю «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи» (м. Суми, 21 квітня 2016 року,). (виступ на секційному засіданні);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи" (Суми 23 – 24 листопада 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Дворніченко Л.Л.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Єрмакова Н.О.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Кузікова С.Б.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на пленарному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на пленарному засіданні);
 • Бочаровські читання : наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). (виступ на секційному засіданні);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» (9-10 вересня 2016. м. Одеса 2016.) (виступ на секційному засіданні);
 • Професійна культура фахівця : сутність, реалії, перспективи : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Суми, 23-24 листопада 2016 року) (виступ на секційному засіданні).

Мотрук Т.О.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);

Ніколаєнко С.О.

 • II Міжнародна науково-практична конференція «Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи» (23-24 листопада 2016 року, м. Суми) (виступ на секційному засіданні).

Пасічник Н.О.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Пасько К.М.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на пленарному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка» (8 грудня 2016 року, м. Суми) (виступ на секційному засіданні).

Пухно С. В.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (18-19 лютого 2016 р., м. Суми) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи» (23-24 листопада 2016 року, м. Суми) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (8 грудня 2016, м. Суми). КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (виступ на секційному засіданні).

Стадник Г.А.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • Професійна культура фахівця : сутність, реалії, перспективи : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Суми,23-24 листопада 2016 року) (виступ на секційному засіданні);
 • Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ), (8-9 декабря 2016 г. г. Москва);
 • Международная научно-практическая конференція(13-14 октября 2016, г. Москва)(виступ на секційному засіданні).

Тарасова Т.Б.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи" (Суми 23 – 24 листопада 2016 р.) (виступ на секційному засіданні)
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін" (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) (виступ на секційному засіданні)
 • Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы психологии: от истоков к современности" Посвященная 75-летию со дня рождения академика К.А.Оразбековой15 апреля 2016 года, Алматы, (виступ на секційному засіданні)
 • III Міжнародна науково-практична конференція "Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка" м.Суми, 8 грудня 2016 року. (виступ на секційному засіданні)
 • ХІ Міжнародна науково-практична Internet-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації", м. Переяслав-Хмельницький, 20-12 лютого 2016

Улунова Г.Є.

 • Международная. науч.-практ. конференция «Современные проблемы психологи: от истоков к современности» (15 апреля 2016 г., Алматы) (виступ на секційному засіданні)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи» (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). (виступ на пленарному засіданні).

Усик Д.Б.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичнихситуаціяхжиття» (м. Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • Участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м. Нова Каховка, 12-13 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» (9-10 вересня 2016. м. Одеса 2016.) (виступ на секційному засіданні).

 

Федорова Є.В.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • «Міжнародний фестиваль метафор, метафоричних карт та психологічних практик», (м.Київ, 29-30 жовтня) (виступ на секційному засіданні);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки дитинства» (9-10 вересня 2016. м. Одеса 2016.) (виступ на секційному засіданні).

Черенщикова Д.В.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

 

Щербак Т.І.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (доповідь на пленарному засіданні);
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців», (Кам’янець-Подільський, 17 листопада 2016р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІ Круглий стіл із міжнародною участю «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» (Кам’янець-Подільський, 12 жовтня 2016р.) (виступ на секційному засіданні);
 • Участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м. Нова Каховка, 12-13 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Щербакова І.М.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : матеріали (Суми, 18-19 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • VІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі», (Суми, 30 березня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів. молодих вчених та фахівців в галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (Суми, 20 травня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

 

Участь у роботі всеукраїнських наукових заходів:

Василевська О.І.

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених та фахівців галузі психології «Актуальні питання сучасної психології», м. Суми (20 травня 2016 року) (виступ на секційному засіданні);
 • Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві. Всеукраїнська наукова-практична конференція (м. Львів, 21 жовтня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Гальцова С. В.

 • ХХVІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», (14 жовтня 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький). ( виступ на секційному засіданні

Кузікова С.Б.

 • Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя) (виступ на секційному засіданні);
 • Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві. Всеукраїнська наукова-практична конференція (м. Львів, 21 жовтня 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);
 • Акмеологічні засади інноваційногорозвитку закладу освіти : Всеукраїнськанауково-практичнаї конференція(м. Київ,18 лютого 2016 р.) (виступ на секційному засіданні).

Пасько К.М.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти» (23-24 березня 2016 року, м. Житомир). (виступ на секційному засіданні);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Леся Українка – письменниця, перекладач, фольклорист та громадський діяч: до 145-річчя від дня народження» (25 лютого 2016 року, м. Полтава), (виступ на секційному засіданні).

 

Пухно С. В.

 • І Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» (м. Суми, 23 листопада 2016 р.) (виступ на секційному засіданні);

Тарасова Т.Б.

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІІІ (Глухів 10-11 листопада 2016 р. (виступ на секційному засіданні)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті», 16 – 17 листопада 2016 р. м. Суми (виступ на секційному засіданні)
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – 14 – 20 березня 2016 р. м.Черкаси

Улунова Г.Є.

 • І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти» (24 листопада 2016 р., м. Суми). (виступ на пленарному засіданні).

 

Участь у роботі регіональних, обласних, міжвузівських наукових заходів (доповідь на пленарному засіданні / виступ на секційному засіданні)

Гальцова С. В.

 • IIIрегіональний науково-практичний семінар з міжнародною участю «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи», (21 квітня 2016 року, м. Суми).  (виступ на секційному засіданні).

Дворніченко Л.Л.

 • Науково-практичний семінар «Педагогіка здоров’я» (11 лютого 2016, м.Суми) (виступ на секційному засіданні);
 • тиждень права у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ(м.Суми, грудень 2016) (виступ на секційному засіданні).

Пухно С. В.

 • ІІІ Регіональний семінар з міжнародною участю «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи» (21 квітня 2016 року, м. Суми) (виступ на секційному засіданні);
 • Науково-методична конференція «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів» (28–29 квітня 2016 року, м. Суми, СДУ) (виступ на секційному засіданні);

Тарасова Т.Б.

 • Наукова конференція за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2015 р (виступ на секційному засіданні)
 • Науково-методична конференція "Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів" (28-29 квітня 2016 р., м. Суми) - Суми : Вид-во СумДУ.
 • ІІ Науково-практична конференція "Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору", 21 - 22 квітня 2016 р. м. Харків.

Улунова Г.Є.

 • ІІІ регіональний науково-практичний семінар з міжнародною участю «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи» (21 квітня 2016 року, м. Суми).

Усик Д.Б.

 • Участь у науково-практичній конференції «Дитячий садок-школа: проблеми наступності» м. Суми, 21 жовтня 2016 р. (доповідь на пленарному засіданні).

 

Участь у редакційній колегії фахового або закордонного видання:

 • Кузікова С.Б. є членом редакційної колегії «Наукового вісника Херсонського державного університету» (серія: психологічні науки), який входить до переліку фахових видань з психології.
 • Кузікова С.Б. є членом редакційної колегії «Психологія і суспільство», який входить до переліку фахових видань з психології.

 

Участь у редакційній колегії нефахового видання або матеріалів конференції:

 • Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18–19 лютого 2016 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Вертель А.В., Пасічник Н.О., Щербак Т.І.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 408с.
 • Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О., Вертель А.В., Єрмакова Н.О., Пасько К.М., Щербак Т.І.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 376 с.
 • Актуальні питання сучасної психології: збірник наукових праць / [за ред : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасічник Н.О., Щербак Т.І., Пасько К.М., Вертель А.В.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016 – 266.
 • Тарасова Т.Б. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін"06–07 квітня 2016 року, м. Суми.
 • Тарасова Т.Б. III регіональний науково-практичний семінар "Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи" 21 квітня 2016 року, м. Суми.
 • Тарасова Т.Б. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи"м. 23 – 24 листопада 2016 р. Суми.
 • Тарасова Т.Б. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті», 16 – 17 листопада 2016 р. м. Суми.
 • Улунова Г.Є. Психологічна просвіта: сутність, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ регіонального науково-практичного семінару з міжнародною участю (21 квітня 2016 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – 96 с.
 • Улунова Г.Є. Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2016 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 174 с.
Обновлено 29.03.2017 11:12