Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології, © Центр інформаційно-телекомунікаційних технологій, СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2021 рік.
IV Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи» (EuroUni-2020) PDF Печать E-mail

06-07 травня 2020 р. У Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка проводяться засідання IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи».

До участі у конференції подано близько 300 заявок. У конференції взяли участь 5 докторів наук, професорів; близько 20 кандидатів наук, доцентів; аспіранти, магістранти, учителі закладів середньої освіти та студенти. Серед учасників - представники закладів освіти з 7 країн Європи та світу.

До головних проблем розвитку європейської вищої освіти, що стали предметом розгляду на конференції, належать, передусім, такі:

 • Особливості особистісної реалізації сучасного студентства.
 • Специфіка взаємодії системи: адміністрація університету – студентське самоврядування – педагогічний колектив.
 • Взаємозвʼязок соціальної та академічної мобільності.
 • Технології формування іміджу університету: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду.
 • Політичний та громадянський активізм сучасної молоді.
 • Управління освітніми ІТ проектами
 • Управління проектами в соціальній сфері: перспективи формування іміджу сучасного університету
 • Іміджиологія сучасного вчителя європейського закладу вищої освіти

Інформаційний лист

Програма конференції

Подробнее...
 
Відкрите заняття к. пед.н., доцента Пушкар Л.В. в онлайн-форматі PDF Печать E-mail

06 травня 2020 року відбулось відкрите семінарське заняття к.пед.н., доцента кафедри дошкільної і початкової освіти Лариси Вікторівни Пушкар  зі студентами ІІІ курсу Навчально-наукового інституту педагогіки і психології (0032 група, спеціальність «Початкова освіта») з дисципліни «Основи сценічного та екранного мистецтва». Тема заняття – «Телевізійне мистецтво та його роль у формуванні духовних інтересів молодших школярів». Відкрите заняття було проведено у режимі платформи Zoom. На відкритому занятті були присутні: Світлана Миколаївна Кондратюк – к.пед.н., професор, директор ННІПП; Наталія Миколаївна Павлущенко – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти; Ольга Володимирівна Лобова – д.пед.н., професор кафедри дошкільної і початкової освіти; Ольга Олександрівна Васько – к.пед.н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Обговорення відкритого заняття доцента Пушкар Л.В. проходило на засіданні кафедри дошкільної і початкової освіти 06 травня 2020 року.

Детальніше

 
Запрошення на навчання освітні рівень Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст PDF Печать E-mail

Запрошення 2020 бакалавр на осн ОКР МС посл

 
Онлайн-засідання кафедри дошкільної і початкової освіти PDF Печать E-mail

Сучасні комп'ютерні технології під час карантину приходять на допомогу не лише для здійснення дистанційного навчання здобувачів освіти, а й для проведення планових засідань кафедри. Ось і засідання кафедри дошкільної і початкової освіти 06 травня 2020 року відбулося на платформі Zoom у форматі онлайн-конференції. 

На засіданні кафедри були підбиті підсумки організації дистанційних занять та консультацій для здобувачів, розглянуті питання стосовно проведення заліково-екзаменаційної сесії в умовах карантину, розглянуті зміни до графіку навчального процесу та обговорено питання перенесення практичної підготовки студентів на наступний навчальний рік.

Також під час засідання відбулося обговорення відкритого семінарського заняття к.пед.н., доцента Л.В. Пушкар, яке проводилось теж в форматі онлайн.

Наостанок завідувач кафедри к.пед.н., доцент Н.М. Павлущенко подякувала колег за плідну роботу, незважаючи на впроваджений карантин, побажала міцного здоров'я та натхнення.

 
Запрошення на навчання! PDF Печать E-mail

Запрошення 2020 бакалавр на осн Повної ЗСО пос

 
Засідання науково-методичної комісії і Вченої Ради НН ІПП PDF Печать E-mail

30 квітня 2020 року, о 13.00 в режимі конференції Zoom відбулося засідання науково-методичної комісії навчально-наукового Інституту педагогіки та психології, на якому було розглянуто наступне:

 • Про хід виконання кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) ОР на кафедрах ННІ ПП 
 • Про методичне та організаційне забезпечення підготовки до державних екзаменів. 
 • Про організацію науково-дослідної роботи студентів на кафедрі менеджменту освіти і педагогіки вищої школи. 

о 13.30 в он-лайн режимі відбулося засідання Вченої Ради НН ІПП через конференцію ZOOM, на якому обговорювалися питання:

 • Про результативність підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів кафедр (звіти науково-педагогічних працівників кафедр, які планово не пройшли попередній захист) (доп. здобувачі, завідувачі кафедрами).
 • Про результати участі студентів ННІПП у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та предметних Олімпіадах (доп. заступник директора з наукової роботи Вертель А.В.). 
 • Про підготовку документації і допуск студентів випускних курсів заочної форми навчання до державної атестації (доп. директор ННІПП, заступник директора з навчальної роботи Колишкіна А.П.).
 • Про організацію і проведення Всеукраїнської наукової конференції «А.П. Чехов і його творчість у соціокультурному просторі ХХІ століття» (доп. доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Панасюк В.Ю.).
 • Про результати науково-дослідної роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з колективної теми кафедри: «Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» (номер державної реєстрації наукової теми: 0116 U 00895) (доп. завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Дегтяренко Т.М.).

 
Оголошення! PDF Печать E-mail

реклама

 
Викладачі і студенти кафедри СР і МСКД взяли участь у вебінарі, ініційованого Міністерством соціальної політики України PDF Печать E-mail

З 29 квітня 2020 року Міністерство соціальної політики України спільно з Уповноваженим Президента України з прав дитини, Міжнародною благодійною організацією «Партнерство “Кожній дитині”» та Міжнародною громадською організацією «Міжнародний центр розвитку і лідерства» розпочали серію навчальних вебінарів «Захист дітей та підтримка сімей в умовах пандемії COVID-19».

У вступному вебінарі на тему «Забезпечення захисту дітей в умовах карантину» взяли участь викладачі та студенти кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Захід відбувся за участі Міністра соціальної політики Марини ЛАЗЕБНОЇ та Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи КУЛЕБИ.

Подробнее...
 
Оголошення для студентів ЗФН PDF Печать E-mail

До уваги студентів ННІПП заочноі форми навчання!

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у СумДПУ імені А. С. Макаренка, навчальних планів і графіка навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік та наказу Ректора Університету для студентів ЗФН ННІПП державна атестація відбудеться у терміни: 20.05.2020 р. по 03.06.2020 р.

Державна атестація проводяться згідно розкладу:

Спеціальність «Дошкільна освіта» - 4 курс

1- іспит - 27.05.2020 р.(1підг.), 28.05.2020 р. (2 підг.)

2- іспит – 03.06.2020 р.

Спеціальність «Дошкільна освіта» – 2 курс (скорочений термін навчання)

1- іспит – 27.05.2020 р.

2- іспит – 02.06.2020 р.

Спеціальність «Початкова освіта» – 4 курс

1- іспит – 25.05.2020 р.

2- іспит – 01.06.2020 р.

Спеціальність «Початкова освіта» –2 курс (скорочений термін навчання)

1- іспит – 26.05.2020 р.

2- іспит – 02.06.2020 р.

Спеціальність «Соціальна робота» – 4 курс – 27.05.2020 р.

Спеціальність «Соціальна робота» – 2 курс (скорочений термін навчання)

26.05.2020 р.

Спеціальність «Спеціальна освіта» – 4 курс - 02.06.2020 р.

Спеціальність «Психологія» – 4 курс

1 підгрупа – 20.05.2020 р.

2 підгрупа – 21.05.2020 р.

 
Міжнародний науково-практичний онлайн семінар «Психологія кризових ситуацій: сучасні виклики для України і Франції» PDF Печать E-mail

27 квітня 2020 року в рамках заходів, присвячених 75-річниці від заснування Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, нашою лабораторією спільно з кафедрою психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та клінічним психологом, членом Французької федерації психологів Alyssa Girardot проведено пілотний Міжнародний науково-практичний онлайн семінар «Психологія кризових ситуацій: сучасні виклики для України і Франції».
З доповідями виступили:
 Alyssa Girardot (клінічний психолог, Тулуза, Франція) «Вплив пандемії на психологічну науку і практику Франції»
 Валерій Зливков (канд. психол. наук, доцент, Київ, Україна) «Особистісна ідентичність у мінливому світі: інтеграція психологічних досліджень України та Франції»
 Світлана Кузікова (доктор психол. наук, професор, Суми, Україна) «Структурний психоаналіз Ж. Лакана і дебіологізація фрейдизму»
 Світлана Лукомська (канд. психол. наук, Київ, Україна) «Ресурсний підхід до подолання особистістю кризових ситуацій»
 Антон Вертель (канд. філософ. наук, Суми, Україна) «Емоційне вигорання як фактор порушення ідентичності (на прикладі «Стадії дзеркала» Ж. Лакана)»
 Євген Степура «Альберт Камю: абсурд і щастя» (канд. психол. наук, Київ, Україна).
 У жовтні 2020 року планується проведення міжнародної конференції, присвяченої впливу пандемії COVID-19 на психологічну науку та практику, за результатами якої буде видано збірку тез наукових доповідей.

 
Робота VІ Міжнародної науково-практичної конференції PDF Печать E-mail
24 квітня було продовжено роботу VІ Міжнародної науково-практичної конференції "ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН".
На секційному засіданні виступили учасники проекту Жан Моне Модуль - аспіранти спеціальності "Освітні, педагогічні науки" (В.Авраменко, В.Бойченко, Н. Коханова, М.Лаврик, М.Степанець,О.Карпусь, Ю.Шульга, А.Трофименко )  та викладачі кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка (М.Бойченко, М.Бикова, Д.Будянський, І.Проценко, Ж.Чернякова, О.Кривонос, І.Чистякова, Н.Коваленко).
До участі у засіданні секції було залучено всіх аспірантів педагогічних спеціальностей Університету.
Докт. пед.наук, професором Семеног О.М. було проведено майстер клас  з академічної культури, у якому було проаналізовано виступи, що прозвучали на засіданні.
Конференціядозволила об'єднати зусилля широкого кола фахівців у розгляді й обговоренні актуальних проблем докторської підготовки, стала вагомим внеском у розвиток професійних умінь молодих науковців.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 4 из 82